NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2018. július 18. szerda 

 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

  e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!  


  Szentesi évfordulók - ma és az elmúlt napokban - Labádi Lajos munkái nyomán 


 * 2018. július 18. szerda - Frigyes, [Boldog Hedvig]*** A Nap kél 05:03 - nyugszik 20:36 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Frigyes német eredetű férfinév, jelentése: békés, nyugodt. Női párja: Friderika. // További névnapok ma: Milán, Jusztin, Arnold, Hedvig. // Holnap Emília névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 77 éve, 1941. július 18-án megalakult az Országos Egészségvédelmi Szövetség Csongrád vármegyei fiókja.

Bálint József pártelnök. Forrás: Szentesi Élet92 éve, 1926. július 18-án díszközgyűlést tartott a Kisgazda Párt II. és III. 48-as Függetlenségi Népköre, amelyen megjelent Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselő, Madarassy Gábor főispán, dr. Csergő Károly alispán, dr. Kövér Imre vármegyei főjegyző és dr. Négyesi Imre polgármester. A közgyűlést Bálint József pártelnök nyitotta meg, akinek az indítványára Bugyi Antalt a népkörök díszelnökévé választották. A képviselő megköszönte a bizalmat, és támogatásáról biztosította a köröket. Valamennyi meghívott vendég beszédet tartott, dicsérve a gazdatársadalom szorgalmát. Négyesi polgármester megelégedéssel nyugtázta, hogy a gazdaközönség Szentesen egységes, s ezen egység megtartására kérte a párt tagságát.

A Petőfi Szálló Untermüller Ernő, 1900-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes104 éve, 1914. július 18–20 között Szentesen tartottak pihenőt a 7. tüzérezred katonái, útban temesvári állomáshelyükre. A Hajmáskérről elindult alakulat parancsnoka Zsagár Domokos ezredes. A tisztek (25 fő) a Petőfi Szállóban, az altisztek és a legénység (358 fő), valamint a lovak (216 db) a III–IV. kerületi lakosoknál nyertek elhelyezést. Az ágyúkat és szertárkocsikat a Vásárhelyi út végén lévő szélmalom melletti térségen helyezték el.

109 éve, 1909. július 18-án elhunyt Falábú Sándor (1841-1909) református tanító.

Az 1939. május 21-én tartott repülőnap - a jeles vendégekkel vitéz Bogyay Kamill százados. Forrás: Szentesi Élet129 éve, 1889. július 18-án született Bogyay Kamill csendőr százados.

153 éve, 1865. július 18-án az uralkodó fölmentette hivatalából gróf Pálffy Móric királyi helytartót. Csányi László (1790–1849) politikus, közlekedésügyi miniszter. Forrás: www.mek.oszk.hu A Helytartótanács elnökévé, egyben főtárnokmesterré báró Sennyey Pált nevezte ki.

169 éve, 1849. július 18-án Csány László közlekedésügyi miniszter Szentesre érkezett, és elrendelte egy tartalékos zászlóalj felállítását...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu  

Csány László - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 17. kedd - Endre, Elek, [szt. András és szt. Benedek]*** A Nap kél 05:02 - nyugszik 20:37 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Endre az András férfinév alakváltozata, melynek jelentése: férfias. Az. Az Endre a magyarországi latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik. // Az Elek férfinév az ismeretlen eredetű régi magyar Velek névből származik. Korábban tévesen a görög Alexiosz névből vezették le.  // További névnapok ma: Bánk, Leó, Magdolna, Róbert, Sarolta, Mária, Szabolcs, Celina. // Holnap Frigyes névnapja lesz...  - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 40 éve, 1978. július 17-18 között rangos nemzetközi junior vízilabdatornát tartottak Szentesen. A tornát a holland junior együttes nyerte; a Vízmű SK OB I-es junior csapata gólkülönbséggel a második helyre szorult.

Dr Papp László (1905-1989) olimpiai ezüstérmes birkózó - 2004. május 21. óta a Városi Sportcsarnok névadója. Fotó: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dr. Papp László emlékére - a születése 100. évfordulójára készült CD és weboldal nyitóképe. TEAM, 200586 éve, 1932. július 17-én Szentesen  tartotta búcsúmérkőzését dr. Papp László birkózó Európa-bajnok, amelyen részt vett Keresztes Lajos világbajnok, Tasnády József Európa-bajnok és dr. Ambrus Pál sokszoros magyar bajnok.

102 éve, 1916. július 17-én megalakult a Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt. Néhány nappal később a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör választmánya kimondta csatlakozását a Károlyi-párthoz.

Kovách Péter lelkész a református nagytemplomban 1909. október 31-én felavatott Angster-orgona tervrajzával. Fotó: Tímár Ferenc, 2002108 éve, 1910. július 17-én a Magyar Református Énekvezérek Egyesülete orgona, ének, hegedű és tárogató hangversenyt tartottak a szentesi központi református templomban. A neves orgonistákat az Angster-féle új orgona csábította Szentesre.  (A szereplők között volt Sugár Viktor orgonaművész.)

Stammer Sándor (1824-1896) alispán, királyi tanácsos síremléke a Kálvária-temetődomb oldalában. Fotó: Tímár Ferenc, 2005Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán Vastagh György festményén. Repro: Tímár Ferenc, 2003122 éve, 1896. július 17-én 72 éves korában tragikus körülmények között meghalt Stammer Sándor (1824-1896) ügyvéd, királyi tanácsos, a Ferenc József-rend lovagja, volt főszolgabíró, Szentes város polgármestere, 1871–1892 között Csongrád vármegye alispánja. (A vármegye 1898-ban megfestette arcképét, alkotója Vastagh György. 1906–1945 között a mai Farkas Antal utca viselte nevét.)

130 éve, 1888. július 17-én megalakult a Jó Szív Egyesület Csongrád Megyei Vidéki Bizottsága. (Székhelye Szentes.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Dr. Papp László emlékére -
-Születésének 100. évfordulójára - Szerk.: Kis-Rácz Antalné - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2005

Húsz évig építették - 175 éves a református nagytemplom (I.- II.) - L.L., - 2001.10.19.

Cégbemutatás - Az Angster-utód Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft - www.orgona.hu 

Orgonaépítészetünk történetéről (Sugár Viktorról) - S.F., www.instrument.hu 

Szentes, Farkas Antal utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Farkas Antal utca (az egykori Stammer Sándor utca) <- Várostérkép <- Turizmus <- www.szentes.hu 

A református nagytemplom // // Közigazgatás (1867-1929, Stammer Sándorról) // Dr. Papp László (1905-1989) --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 16. hétfő - Valter *** A Nap kél 05:01 - nyugszik 20:37 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Valter férfinév a német Walter név átvétele. Jelentése: uralkodó sereg. // További névnapok ma: Kármen, Mária, Euszták. // Holnap Elek és Endre névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 40 éve, 1978. július 16-28 között Szentesen rendezték meg az országos női ifjúsági sakkbajnokságot.

49 éve, 1969. július 16-án elhunyt Fekete Nagy Antal (1900-1969) történész, levéltáros, a magyar középkor jeles kutatója.

NÉKOSZ embléma. Forrás: Wikipédia72 éve, 1946. július 16-án megalakult a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ). Elnök Gyenes András, főtitkár Szabó Gergely.

A római katolikus templom a Barasits Kiadó 1938-ban kiadott képeslapján (kinagyítható). Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye 96 éve, 1922. július 16-án harangszentelő ünnepet tartott a szentesi római katolikus egyház.

120 éve, 1898. július 16-18. között Szentesen vendégszerepelt Weinbaum Krisztián fuvolaművész, a Vígszínház első fuvolása. (Fellépett a Központi Kávéházban, a Kaszinóban és a Széchenyi ligetben.)

159 éve, 1859. július 16-án Ferenc József császár kiáltványt intézett a monarchia népeihez, amelyben ígéretet tett, hogy a törvényhozásban és a közigazgatásban korszerű javításokat hajt végre.

Vörösmarty Mihály  (1800-1855) költő. Forrás: Wikipédia169 éve, 1849. július 16-20 között Vörösmarty Mihály költő, országgyűlési követ Bajza József, Fényes Elek, Erdélyi János és mások társaságában – Ceglédről Szegedre menet – Szentesen időzött. Vörösmarty és Bajza feleségeikhez írt leveleikből kitűnik, hogy szentesi vendéglátásukról Kiss Bálint és Dobosy Mihály református lelkészek, valamint Horváth Ferenc országgyűlési követ gondoskodtak.

170 éve, 1848. július 16-án kelt az a Szemere Bertalan belügyminiszter ellenjegyzésével ellátott nádori leirat, amely kiemelte Szentest a mezővárosok sorából, fölhatalmazva rendezett tanácsú városi szervezetének kialakítására. 

Nemzetorök viselete 1848-ban. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000170 éve, 1848. július 16-án elindult az első 400 fős szentesi nemzetőr osztag (300 gyalogos, 100 lovas) Hadzsy György (1800-1872) ügyvéd, városi tanácsnok, jegyző, főkapitány, főügyész. Forrás: Szentesi Élet a délvidéki becsei táborba, Óbecsére, ahonnan Törökbecsére irányították az alakulatot. A gyalogosok élén Hadzsy György százados, a lovasok élén Beliczay Pál kapitány állt. (Kéthetes váltásban két további egységet állított ki a város augusztus folyamán.)

190 éve, 1828. július 16-án született ifj. Dobosy Lajos (1828-1898) megyei főpénztárnok.

234 éve, 1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Hangfelvétel Déli 12 óra, harangozás eleje + vége - -Szent Anna- plébánia- templom, Nagyharang - http://harang.magyartemplomok.hu 

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.- III.) L.L., - 2003.07.11-18-25.

A Szent Anna római katolikus templom <- Templomok www.szentes.hu 

A Szent Anna római katolikus templom // A szabadságharc idõszaka (1848-49) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 15. vasárnap - Henrik, Roland, [szt. Bonaventura] *** A Nap kél 05:00 - nyugszik 20:38 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Henrik férfinév a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése: ház (vagy bekerített hely) és hatalmas, uralkodó. Női változata: Henriett, Henrietta. // A Roland férfinév közvetlenül a német Roland név átvétele. Jelentése: vakmerő hős. Rokon nevek: Loránd, Lóránt... // További névnapok ma: Lóránt, Stella, Egon, Aurél, Baldvin, Ladomér. // Holnap Valter névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Magyarországi Szociáldemokrata Párt - forrás: WikipédiaDr. Nagy József városi főjegyző, h. polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2042-2044)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 103 éve, 1915. július 15-én az MSZDP levelet intézett a Nemzetközi Szocialista Irodához, amelyben javasolta a béketárgyalások előkészítését.

114 éve, 1904. július 15-én született dr. Nagy József városi főjegyző, helyettes polgármester...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 14. szombat - Örs, Stella, [Lellisi szt. Kamill] *** A Nap kél 04:59 - nyugszik 20:39 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Örs török – magyar eredetű férfinév, jelentése: ember, férfi, hős. // A Stella latin eredetű női név, jelentése: csillag. // További névnapok ma: Ferenc, Töhötöm. // Holnap Henrik és  Roland névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Dr. Lengyel Sándor (1945-2012) reumatológiai szakorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 73 éve, 1945. július 14-én született dr. Lengyel Sándor (1945-2012) reumatológiai szakorvos.

82 éve, 1936. július 14–26 között sztrájkba léptek a festőmunkások, mivel a munkaadók megtagadták az építőmunkásoknak kiharcolt 32–36 filléres órabér fizetését. A közel kéthetes munkabeszüntetés eredménnyel zárult.

Alexander Aljechin (1892-1946) világbajnok sakknagymester. Forrás: Wikipédia91 éve, 1927. július 14-én Szentesre érkezett Aljechin sakk-nagymester, világbajnok, s részt vett a Petőfi Szállóban rendezett, 40 játékossal, tábla nélküli játékkal lefolyó sakktornán.

99 éve, 1919. július 14-én a Forradalmi Kormányzótanács a lemondott Böhm Vilmos helyére Landler Jenőt nevezte ki a Vörös Hadsereg főparancsnokává.

99 éve, 1919. július 14-én a szövetséges missziók Nagykikindán tartott konferenciája elhatározta a Tanácsköztársaság elleni támadást.

Georges Clemenceau. Forrás: Wikipédia99 éve, 1919. július 14-én Kun Béla Clemenceau-nak adott válaszában ismertette a román hadsereg fegyverszünetet sértő sorozatos támadásait, és ismételten kérte a Tiszántúl kiürítését.

149 éve, 1869. július 14-én a király szentesítette a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV. törvénycikket. (Elválasztotta a közigazgatástól az igazságszolgáltatást, és általánossá tette a bírák kinevezését.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Sakk "világmester" szimultánja
--Hetvenöt évvel ezelőtt - L.L., - 2002.08.16.

Alexander Aljechin (1892-1946) sakkvilágbajnok - http://delfin.klte.hu 

1869. évi IV. törvénycikk - a birói hatalom gyakorlásáról - www.1000ev.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 13. péntek - Jenő, [szt. II. Henrik] *** A Nap kél 04:58 - nyugszik 20:40 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jenő férfinév a hatodik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan az Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnak A birodalom kormányzásáról című művében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenő, Diósjenő, Pilisborosjenő és Tiszajenő településünk is őrzi ezt nevet. Bár eredetileg az Eugén magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet (tévesen) a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.  // Holnap Örs és Stella névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 A szentesi víztorony. Fotó: Tímár FerencSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 48 éve, 1970. július 13-án a nemrég átadott víztorony 60%-ban használhatatlanná vált. A torony 1500 köbméter víz befogadására alkalmas, ebből 600 a belső, 900 pedig a külső víztárolóban található. A belső víztároló hibátlanul működött, de a külső meghibásodott.

98 éve, 1920. július 13-án a Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja megalakította az egységes kormánypártot, Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda- és Földművespárt néven...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 12. csütörtök - Izabella, Dalma, [Gualbert szt. János] *** A Nap kél 04:57  nyugszik 20:41 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Izabella női név vagy az Elisabeth (Erzsébet) spanyol eredetű alakváltozata vagy a babilóni-héber eredetű bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása, aminek jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van út. // A Dalma női név, Vörösmarty Mihály alkotta a dal szóból, először 1825-ben bukkant fel mint férfinév a Zalán futása című hőskölteményben. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó, ennek jelentése: testes. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. // További névnapok ma: János, Ernő, Eleonóra, Gerzson, Félix, Fedor, Fortunát. // Holnap Jenő névnapja lesz...   - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Edda Művek - 8 - Térdre a nép előtt!Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1989. július 12-én az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán az Edda együttes mutatta be legújabb nagylemezének anyagát, Térdre a nép előtt” címmel.

 dr. Páhi Ferenc (1903-1978) a Szentesi Levéltár igazgatója. Forrás: Szentesi Élet40 éve, 1978. július 12-én 75 éves korában elhunyt dr. Páhi Ferenc (1903-1978) tanító, városi és megyei tisztviselő, 1935-1950 között megyei főlevéltárnok, majd 1950-től 1972-ig a Szentesi Levéltár igazgatója volt, több helytörténeti kiadvány és tanulmány szerzője.

78 éve, 1940. július 12-én kihirdették az 1940: XX. törvénycikket az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról.

Szabics Ferenc (1928-1999) asztalos, fafaragó művész. Forrás: Szentesi alkotóművészek (1997)90 éve, 1928. július 12-én született id. Szabics Ferenc (1928-1999) asztalos, fafaragó művész.

113 éve, 1905. július 12-én Fejérváry Géza miniszterelnök „Intő szózat”-ban szólította fel a megyei tisztviselőket, hogy hagyják abba a nemzeti ellenállást.

Tasnádi Antal (1862-...) polgármester. Forrás: Szentesi Élet122 éve, 1896. július 12-én Tornai Schiller János hegedűművész Szentesen vendégszerepelt.

126 éve, 1892. július 12-én a szentesi képviselő-testület fegyelmi vizsgálat indítása mellett felfüggesztette hivatalából dr. Tasnády Antal polgármestert. (Indok: hivatali kötelesség gyakorlásának elmulasztása, a város erkölcsi és anyagi kárára elkövetett önkényes és törvényellenes eljárás.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Emlékül... -
-Idősebb Szabics Ferenc öröksége - .K.A., - 2003.08.22.

Márpedig VAN szentesi fafaragás! - In memoriam Szabics Ferenc - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.07.07.

Szabics Múzeum - Ecsédi Tamás munkája a webszerkesztő versenyre - TEAM, 2001

A polgármester felfüggesztése - Közéleti küzdelmek a múltban (VII.) - L.L., - 2002.12.13.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 11. szerda - Nóra, Lili, [Nursiai szt. Benedek] *** A Nap kél 04:56 - nyugszik 20:41 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nóra női név az Eleonóra név rövidüléséből ered, melynek jelentése Isten az én világosságom, tiszteletreméltó. Arab, latin eredetű. Rokon név: Leonóra. // A Lili női név több idegen név (Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult. Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol lily szóval, amelynek jelentése: liliom. // További névnapok ma: Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Ulrik, Olga, Bence, Helga, Olivér, Piusz. // Holnap Izabella és Dalma névnapja lesz...  - www.wikipedia.hu

***   ***   *** 


Gyerekek. Fotó: Legeza Dénes István - http://jelesnapok.oszk.hu
 Világnapok, jeles napok:  Népesedési Világnap - http://jelesnapok.oszk.hu

1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11. legyen A VILÁG NÉPESSÉGÉNEK NAPJA...

World Population Day 2009 - www.unfpa.org

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 36 éve, 1982. július 11-én Bródy János zeneszerző és szövegíró, az egykori Illés és Fonográf együttesek tagja önálló műsoros estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Ház teraszán.

77 éve, 1941. július 11-én szigorú liszt-, kenyér- és zsírfejadagot vezettek be Szentesen. Lisztből egyénenként heti 50 dkg, kenyérből napi 25 dkg (nehéz fizikai dolgozóknak 40 dkg), zsírból havonta 1 kg volt a fejadag.

92 éve, 1926. július 11-én 39 éves korában szíven lőtte magát Bándy György (1887–1926) alezredes, rendőr tanácsos, városi főkapitány.

Kun Béla külügyi népbiztos. Forrás: http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/99 éve, 1919. július 11-én Kun Béla külügyi népbiztos jegyzékben kérte Clemenceau-tól a román hadsereg Tiszántúlról való visszavonulását. Clemenceau válaszként közölte a Tanácskormánnyal, hogy amíg a fegyverszüneti szerződést be nem tartja, a békekonferencia nem tárgyalhat Magyarországgal.

120 éve, 1898. július 11-én zálogház nyílt Szentesen a Kossuth utcai Weisz Bernát féle házban.

Asztalos műhely. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)146 éve, 1872. július 11-én megalakult a Szentesi Asztalos Ipartársulat. (Tagok száma: 21 fő.)

159 éve, 1859. július 11-én Ausztria fegyverszünetet kötött, lemondott Lombardiáról.

170 éve, 1848. július 11-én Kossuth Lajos előterjesztésére a képviselőház megszavazta a kormány által kért 200.000 újoncot a szükséges anyagi fedezettel együtt.

Szentes elso fennmaradt tanácsülési jegyzokönyvének címlapja (1740). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000278 éve, 1740. július 11-én kezdték el vezetni Szentes mezőváros első fennmaradt tanácsülési jegyzőkönyvét, amelynek címlapján a következő fölirat olvasható: „Szentes Mező Városa Protocoluma, Mellyben a Város Székin fojó Törvényes Causák, úgy Város Közönséges javára és megmaradására tartozó rendes végzések emlékezetre feljegyeztetnek Az 1740-dik és következő esztendőkről akkori Hites Notarius Török János által”...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A Harruckernek kora (1720-1775)
- Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 10. kedd - Amália, [Svéd szt. Erik] *** A Nap kél 04:55 - nyugszik 20:42 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Amália női név a germán Amál kezdetű nevekből származik, a névképző jelentése gót királyi család nevéből való, védelem. Rokon nevek: Amál, Amélia, Amilla. // További névnapok ma: Ulrik, Bekény, Engelbert. // Holnap Nóra és Lili névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 51 éve, 1967. július 10-én megnyílt a Felszabadulás úti (ma Csongrádi út) új ABC kisáruház.

Szentesen a Kiss Bálint u. 3. alatt volt 1946-49-ig a Táncsics Mihály Népi Kollégium. Fotó: Tímár Ferenc69 éve, 1949. július 10-én a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének III. rendes közgyűlése kimondta a szövetség feloszlását és a népi kollégiumok átadását az államnak.

89 éve, 1929. július 10-én született Füsti Molnár János autóforgalmi műszaki tiszt.

96 éve, 1922. július 10-én leégett a szentesi szegénymenház és a sóház épülete a Tóth József utcában (a mai Gyógyfürdő helyén).

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1896. július 10-én a vármegyei fegyelmi választmány meghozta döntését a szentesi tisztviselők ellen 1895-ben indított fegyelmi vizsgálat ügyében. Burián Lajos polgármestert 500 forint (a kiszabható legnagyobb összeg) pénzbírsággal sújtották. A többi tisztviselőt szintén pénzbüntetésre ítélték.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000128 éve, 1890. július 10-én a július 22-re kitűzött városi tisztújítást Stammer Sándor alispán – a készülő új szervezési szabályrendeletre hivatkozva – elhalasztotta, tovább fokozva ezzel a városban uralkodó feszült közhangulatot.

145 éve, 1873. július 10-én megalakult a Szentesi Takács Ipartársulat. (Tagok száma 39 fő.)

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, a 19. sz.-i nemzeti függetlenségi küzdelem legnagyobb alakja.. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu169 éve, 1849. július 10-én Kossuth Lajos kormányzóelnök és felesége Vukovics Sebő igazságügy-miniszter társaságában – Ceglédről Szegedre menet – Szentesre érkeztek, ahol rövid pihenőt tartottak, majd folytatták útjukat Hódmezővásárhelyre. Vukovics Sebő utóbb a következőket jegyezte fel visszaemlékezésében: Szentesre érkezvén, “hol a nép Kossuthot nagy lelkesültséggel fogta körül, s ketten fürödni mentünk a Kurca vizén felállított fürdőbe; Vásárhelyre menénk hálásra, hol még több nép gyülekezett össze látni s éljeneztetni a kormányzót”.    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 200 éves évforduló // Díszpolgárunk és főterünk névadója -
-Kossuth Lajos és Szentes (I.- II.) - L.L., - 2002.09.06-13.

A szabadságharc idõszaka (1848-49) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 9. hétfő - Lukrécia, Vera, [Giulianai szt. Veronika] *** A Nap kél 04:55 - nyugszik 20:42 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lukrécia női név a latin Lucretius férfinév női párja. Mindkét név a latin lucrum (magyarul nyereség) szóra vezethető vissza, ilymódon a név jelentése mai szóhasználatban: megnyerő. // A Vera női név több név egybeesése: egyrészt a Veronika önállósult beceneve, másrészt a Veréna német Verena alakjából ered, továbbá a szláv Vera névből, amelynek jelentése: hit, végül a latin verus melléknév női alakjából, amelynek jelentése: igaz, igazmondó.  // További névnapok ma: Veronika, Eleonóra, Félix, Hajna, Koppány, Margit, Fausztina, Gotfrid. // Holnap Amália névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Koncz Antal (1884-1957) szobrászművész sírja a Szeder temetőben. Fotó: Tímár Ferenc - 2005Koncz Antal (1884-1957) szentesi szobrászművész Szamosi Sós Vilmos alkotásán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 61 éve, 1957. július 9-én elhunyt Koncz Antal (1884-1957) szentesi szobrászművész. Kereskedőtanoncként került Szentesre. Hegedűs László festőművész figyelt fel tehetségére. 1906-ban a városi tanács ajánlólevelével beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Radnai Béla növendéke volt. Szentes város rendszeres ösztöndíjjal támogatta a tehetséges ifjút. 1911-ben visszatért Szentesre; a vármegyeházán műtermet kapott. A képzőművészeti tárlatok állandó szereplője. Hagyatéka egy részét a szentesi múzeum őrzi.

Heinrich Böll (1917–1985) emléktáblája a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejáratánál. Forrás: vendegvaro.hu74 éve, 1944. július 9–31 között sebesült német katonaként Szentesen időzött Heinrich Böll (1917–1985) későbbi Nobel-díjas író. Gyógykezelésre a gimnáziumban berendezett német hadikórházba járt, szállása a Bartha János Kertészeti Szakközépiskolában volt. Szentesről naponta küldött levelet vagy képeslapot Kölnben élő feleségének. A városunkban töltött időszakot az Ádám, hol voltál? c. kisregényének harmadik fejezetében örökítette meg. (Az iskola falán 1987 óta Böll emléktábla látható.)

Bíró Jenő (1937-2012) közgazdász, festő. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 199681 éve, 1937. július 9-én született Bíró Jenő (1937-2012) közgazdász, festő.

86 éve, 1932. július 9-én Szentesre látogatott Purgly Emil földművelésügyi miniszter.

Id. Kádár József ny. sportfelügyelő. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198890 éve, 1928. július 9-én született Kádár József ny. sportfelügyelő.

102 éve, 1916. július 9-én gróf Károlyi Mihály lemondott a Függetlenségi Párt elnökségéről, és 25 társával kilépett a pártból, mivel nem értett egyet a párt többségének németbarát, a kormányt támogató politikájával.

104 éve, 1914. július 9-én 64 éves korában elhunyt Pósa Lajos (1850–1914) író, költő, újságíró, az 1880-as években a Szentesi Lap külső munkatársa.

Hugyecz Eliz emléktábla a Szent Anna utcai óvoda falán. Fotó: Lantos Imre.142 éve, 1876. július 9-én megnyitották az első szentesi óvodát, amelyet a Jótékony Nőegylet alapított a Serkorcsma közben (ma Farkas Mihály utca). Sonnenfeld Sámuel újonnan épült házában. Ünnepi beszédet mondott Kiss Zsigmond ügyvéd, a városi iskolaszék tagja. Az óvodások száma 60 fő; az óvónő Hugyecz Elíz, aki Kolozsvárról került Szentesre. 

A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000147 éve, 1871. július 9-én Szentesi Lapok címen megjelent a város első helyben előállított, rendszeresen megjelenő újságja. (A vegyes tartalmú hetilap kiadója Cherrier János, felelős szerkesztője Honthy László. 1872. június 30-án megszűnt.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Búcsú Bíró Jenő festőművésztől - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2012.03.08.

"Mesterem és barátom emlékére" --Bíró Jenő festő kiállítása a Galériában - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2004.01.12.

Bíró Jenő önvallomása - Mozaik Exkluzív - TF., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2004.01.09.

Az első óvoda Szentesen - Fné M.M., - 2001.07.20.

Szentes, Farkas Mihály utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Farkas Mihály utca <- Várostérkép <- Turizmus <- www.szentes.hu 

A város első újságja - 130 éve jelent meg a Szentesi Lapok - L.L., - 2001.07.20.

A korszak sajtója (1871-1919, a Szentesi Lapokról) // Koncz Antal szobrászművész (1884-1957) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 * 2018. július 8. vasárnap - Ellák, [szt. III. Jenő] *** A Nap kél 04:54 - nyugszik 20:43 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ellák férfinév nem rokona az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának, Ileknek a nevéből származik, helytelen olvasatban. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Rokon nevek: Jelek, Üllő. // További névnapok ma: Jenő, Eszter, Eugén, Terézia, Kilián. // Holnap Lukrécia és Vera névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1989. július 8-án a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének kezdeményezésére gyászünnepséget rendeztek a Szeder-temetőben ifj. Lakos József egykori rendőrkapitány sírjánál, akit szélsőséges elemek 1946 márciusában brutális módon meggyilkoltak. Rózsa Gábor muzeológus alkalmi szónoklata után, Nyíri Sándor református lelkész – aki 1946-ban Lakos kapitányt temette – idézte fel a 43 évvel korábbi eseményeket. A Lakos család mellett a síron koszorút helyezett el a városi tanács, a rendőrség, a Hazafias Népfront, a Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a Szociáldemokrata Párt, a Magyar Néppárt, és számos egykori ismerős.

32 éve, 1986. július 8–10 között Szentesen rendezték meg a XIII. Országos Labdarúgó Tehetség- kutató Torna döntőjét.

Nagy György (1908-1979) Szentes 1954-1968 közötti tanácselnöke. Fotó: Szentesi Élet39 éve, 1979. július 8-án 71 éves korában elhunyt Nagy György (1908-1979) kubikos, 1945-ben a Földigénylő Bizottság elnöke, városi és megyei képviselő, 1948–1949 és 1952–1954 között az MDP Szentes városi párttitkára, 1954-től 1968-ig tanácselnök.

107 éve, 1911. július 8-án földrengést észleltek Szentesen.

109 éve, 1909. július 8-án 30 éves korában meghalt Pásztor János (1880–1909) hírlapíró, a Csongrád megyei Ellenzék volt munkatársa, a Szabad Szó című szocialista lap és a Munkás Szövetség szerkesztője.

118 éve, 1900. július 8-án elhunyt ifj. Kamocsay László (1849-1900) megyei várnagy.

A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998136 éve, 1882. július 8-án Stark Nándor volt Temes megyei postamester megnyitotta Szentesen könyv-, zenemű-, papír-, rajz- és írószer kereskedését.

157 éve, 1861. július 8-án Szentes jelentős mennyiségű búzát és élelmiszert küldött az éhező csongrádiaknak.

169 éve, 1849. július 8-án a kormány Szegedre helyezte át székhelyét...    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Jelentős károkat okozó földrengések Magyarországon -
-1911. július 8. Kecskemét (M=5.6) - http://fir.seismology.hu/foldrenges 

Száz éves a szentesi képes levelezõlap - Stark Nándorról - L.L., - 1998.07.24.

A kormány Szegeden - Reizler János: Szeged története 2./VIII. - www.bibl.u-szeged.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.