NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2018. szeptember 24. hétfő 

 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

  e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!  


  Szentesi évfordulók - ma és az elmúlt napokban - Labádi Lajos munkái nyomán 


 *** 2018. szeptember 24. hétfő - Gellért, Mercédesz, [szt. Gellért] *** A Nap kél 06:31 - nyugszik 18:39 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gellért német eredetű férfinév, a Gerhard (Gerhart) névből származik, jelentése: (kemény) gerely. // A Mercédesz spanyol eredetű női név, a María de las Mercedes rövidülése. Jelentése: fogolykiváltó Szűz Mária. A mercedes szó jelentése önmagában – spanyolul és latinul – ’irgalmak, kegyelmek’. // További névnapok ma: Gerda, Mária, Grizeldisz. // Holnap Kende és Eufrozina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Dr. Vörös Gabriella régész-múzeológus, múzeum-igazgató, c. egyetemi dovensSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1990. szeptember 24-26 között a Koszta József Múzeumban megnyílt a „Legújabban feltárt hunkori falvak Csongrád megyében” c. kiállítás, amelynek rendezője dr. Vörös Gabriella múzeum-igazgató. A kiállításhoz kapcsolódott a népvándorláskor fiatal kutatóinak tudományos ülése, amelynek keretében 46 ifjú régész ismertette munkásságát.

28 éve, 1990. szeptember 24-én a Felsőpárton – a Dózsa Gy. és a Vörösmarty utca sarkán – ünnepélyesen átadták a 3. sz. Idősek Klubját, amely 30 személy folyamatos ellátását tudja biztosítani.

71 éve, 1947. szeptember 24-én tisztújító közgyűlést tartott a Csongrád Megyei Parasztszövetség: elnök Nagy Pál, alelnökök Nagy Dániel és Erdőháti Nagy János, titkár dr. Bartha Antal.

89 éve, 1929. szeptember 24-én elhunyt Madarassy Gábor (1888-1929) főispán, országgyűlési képviselő.

Dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító. Forrás: Szentesi Életdr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár és Németh László Kossuth-díjas író. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000110 éve, 1908. szeptember 24-én született dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító, Németh László író barátja.

Az új Városháza. Untermüller Ernő képeslapja (1907) Bohn Alajos tervét jeleníti meg. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon. 112 éve, 1906. szeptember 24-én a képviselő-testület határozatot hozott egy új városháza építéséről. *** 1906. szeptember 24-én a közgyűlés döntött az utcák és terek elnevezéséről, valamint a házak újraszámozásáról. (A város belterületét a korábbi I-IV. tized helyett négy kerületre osztották; a 123 utcában 3024 házat számoztak meg.)

113éve, 1905. szeptember 24-én a szentesi újjászervezett szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Kossuth téren az általános és titkos választójog bevezetése érdekében. (Szónokok: Csanády Dénes Budapestről, Nyilas János és Oláh Mihály Csongrádról.)

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Gimnáziumi Értesítő - 1900119 éve, 1899. szeptember 24-én Zolnay Károly (1833-1925) gimnáziumi tanárt és igazgatót 40 évi kiemelkedő pedagógiai munkásságáért az uralkodó a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntette ki. A magas elismerést vármegyei díszközgyűlés keretében dr. Vadnay Andor főispán nyújtotta át; köszöntőt mondtak még Gérey Károly debreceni tankerületi főigazgató és a gimnáziumi tanári kar nevében Balázsovits Norbert igazgatóhelyettes. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Pokomándy Gábor (1799-1884) járási főszolgabíró, városi és megyei képviselő, a Szentesi Takarékpénztár alapító-elnöke. Forrás: A 75 éves Szentesi Takarékpénztár (1944) 134 éve, 1884. szeptember 24-én 85 éves korában meghalt Pokomándy Gábor (1799–1884) volt uradalmi tiszttartó, vármegyei táblaíró, Szentes járási főszolgabíró,  városi és megyei képviselő, a Szentesi Kaszinó és a Szentesi Takarékpénztár egyik alapítója és elnöke, a helyi Szabadelvű Párt elnöke.

Ünnepség a 48-az népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állott. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye147 éve, 1871. szeptember 24-én tartotta zászlószentelő ünnepségét az 1870-ben alakult Szentesi 48-as Népkör. A díszes nemzeti színű zászlóra hímzett jelmondat: "Erős akarat nem ismer akadályt". (A rendezvény szónoka László Imre országgyűlési képviselő.)

229 éve, 1789. szeptember 24-én II. József felszólította a vármegyéket, hogy állítsanak újoncokat, és fizessenek hadisegélyt a török háború költségeire. A megyék többsége visszautasította a felszólítást...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Szentesre látogatott Németh László
- B.Gy.,  - 2000.12.15.

Dr. Mátyás Sándorra emlékezett a IV. a - V.F., - 2005.07.04.

Regények lapjain a város (Mátyás Sándorról) - D.J., - 2004.06.11.

A Városháza - épített környezet - www.szentesinfo.hu/varmegyehaza - pályázati melléklet, TEAM - 2003

Középiskolák alapítója - Nyolcvan éve hunyt el Zolnay Károly - L.L., - 2005.02.25.

Zolnay Károly - Igazgatók mondták, igazgatókról mondták - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - TEAM, 2002

Zolnay Károly utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Zolnay Károly utca <- Várostérkép <- Turizmus <- www.szentes.hu 

Németh László // A Városháza - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Austro-Hungarian Orders and Decorations 1848-1918 - www.austro-hungarian-army.co.uk 

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 23. vasárnap - Tekla *** A Nap kél 06:30 - nyugszik 18:41 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Tekla női név, a görög Theokleia rövidüléséből keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. // További névnapok ma: Ildikó, Ilona, Ila, Lina, Líviusz, Telma. // Holnap Gellért és Mercédesz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1990. szeptember 23-án a hivatalos adatok szerint a jelzett időben 131 személy részesül munkanélküli segélyben Szentesen.

Hofi Géza (1936-2002) előadóművész, humorista. Fprrás: Wikipédia33 éve, 1985. szeptember 23-án a Tóth József Színházteremben vendégszerepelt Hofi Géza, a népszerű előadóművész és humorista.

Révész Imre (1859-1945) festőművész. Forrás: Wikipédia73 éve, 1945. szeptember 23-án elhunyt Révész Imre (1859-1945) festőművész.

74 éve, 1944. szeptember 23-án a Vörös Hadsereg alakulatai Békés és Csongrád megyék térségében átlépték a magyar–román határt. Csongrád megye térségében a 3. magyar hadsereg 23. tábori gyaloghadosztálya, valamint a 8. tábori póthadosztály alakulatai tartózkodtak. (A német–magyar ellentámadás, amely a “cigánybáró hadművelet” fedőnevet viselte, a tervek szerint október 12-én indult volna meg.)

A Szentes-vidéki Takarékpénztár épülete a Kossuth utcán. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1911). Forrás: e-Könyvtár Szentes86 éve, 1932. szeptember 23-án elhunyt cecei Mátéffy László (1867-1932) földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület és a Szentes-Vidéki Takarékpénztár elnöke, a szentesi evangélikus egyház főgondnoka, m. kir. gazdasági főtanácsos. Családi síremléke az evangélikus temetőben van.

Az 1903-ban átadott Tiszai vashíd Untermüller Ernő korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes96 éve, 1922. szeptember 23-án befejeződött a románok által 1919 júliusában felrobbantott Szentes-Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása.

Az Erzsébet királyné tér a parkosítás után Untermüller Ernő 1914-es lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes105 éve, 1913. szeptember 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott az Erzsébet tér rendezéséről és parkosításáról.

Dr. Lakos János igazgató-tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988106 éve, 1912. szeptember 23-án született dr. Lakos János ny. igazgató-tanár.

149 éve, 1869. szeptember 23-án többszöri miniszteri sürgetésre a megyei törvényszék határozatot hozott Oroszi Miklós és Talányi János szabadlábra helyezéséről.

168 éve, 1850. szeptember 23-án Bonyhády megyefőnök Basa József főszolgabírót a vásárhelyi járásba helyezte át, a szentesi járás élére pedig Pokomándy Gábort nevezte ki. Basa tiltakozott az intézkedés ellen. Új hivatalát nem foglalta el, hanem Bécsbe utazott panasztételre...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Az alkotmányos párt jelöltje győzött (Oroszi Miklósról) -
Választások a múltban (III.) - L.L., - 2002.03.22.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 22. szombat - Móric, [szt. Mór] *** A Nap kél 06:29 - nyugszik 18:43 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Móric latin eredetű férfinév, jelentése: mór, szerecsen. // További névnapok ma: Ottó, Tamás, Mór, Emerita. // Holnap Tekla névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1990. szeptember 22-én az SZDSZ és a FIDESZ helyi szervezete egy alkalmi választási tanácsadó újságot jelentetett meg „Fiatal és Szabad Demokraták Szentesért” címmel, amelyben ismertették a választási szövetségre lépett két párt közös programját, és bemutatták jelöltjeiket.

Gulyás Pap Etelka (1876-1947) író, költő, publicista. Forrás: Szentesi Élet71 éve, 1947. szeptember 22-én - a 71. születésnapján - elhunyt Gulyás Pap Etelka (1876-1947) író, költő, publicista, a tüdőbeteg-gondozás szentesi megszervezője.

72 éve, 1946. szeptember 22-én rangos képkiállítás nyílt Szentesen. A világhírű magyar mesterek alkotásai mellett (Koszta, Rudnay, Mednyánszky, Vaszary, Tornyai) a helyi művészek képei is szerepeltek (Tokácsli, Halász, Less Etel). A dr. Székely Alfréd főorvos által megnyitott kiállítást október 1-ig tekinthették meg az érdeklődők.

74 éve, 1944. szeptember 22–24 között felsőbb parancsra besorozták Szentesen az 1904–1908, valamint az 1915–1918-as születésű férfiakat.

107 éve, 1911. szeptember 22-én elhunyt dr. Dobos Károly (1874-1911) gimnáziumi tanár.

Dr. Kunszeri Béla alispán. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)109 éve, 1909. szeptember 22-én született dr. Kunszeri Béla (1909-1996) alispán.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Élet112 éve, 1906. szeptember 22-én dr. Csató Zsigmond főispánt saját kérésére fölmentették hivatalából.

117 éve, 1901. szeptember 22-én a Burián Lajos vezette 48-as kilépettek az Ugron-párti dr. Mérey Lajost választották jelöltjükké, aki a pártközpont ellenzése dacára vállalta a jelölést, s Szentesre utazva megtartotta programbeszédét. *** 1901. szeptember 22-én választási nagygyűlést tartott Szentesen a helyi szocialisták jelöltje, Mezőfi Vilmos.

122 éve, 1896. szeptember 22-én a vidéki földmunkások az országos szervezkedés meggyorsítására 20 tagú ügyvezető bizottságot alakítottak. A bizottság szentesi tagjai: Lovas Imre, Békési Imre és ifj. Molnár Ferenc.

Az 1887-ben a mai vasútállomás elődjeként épült indóház Stark Nándor korabeli lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye131 éve, 1887. szeptember 22-én felavatták a város első vasútvonalát Szentes és Kunszentmárton között. (Építője Fleischmann József mérnök.)

 142 éve, 1876. szeptember 22-én született Gulyás Pap Etelka (1876–1947) író, költő, publicista, a tüdőbeteg-gondozás szentesi megszervezője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Betegek, elesettek pártfogója 

-130 éve született Gulyás Pap Etelka - L.L., - 2006.09.22.

Aki az ajtót betette ... (Gulyás Pap Etelkáról) --A "Kétszer Pap" dinasztia - R.G., - 1999.05.07.

A város fejlõdése (1854-1914) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 21. péntek - Máté, Mirella, [szt. Máté] *** A Nap kél 06:28 - nyugszik 18:45 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Máté héber eredetű férfinév. Jelentése (a héber a Mattanaja: מת(נ)יהו rövidítéseként: Mattai: מתי) Jahve („Isten”) ajándéka. // A Mirella latin eredetű női név, a csodálatosat jelentő mira melléknév olasz becézett alakja. Rokon név: Míra. // További névnapok ma: Ildikó, Jónás, Ifigénia, Maura, Míra. // Holnap Móric névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Mihály Béla zenetanár, karnagy, zeneiskola-igazgató. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 35 éve, 1983. szeptember 21-én több évi szünet után, Mihály Béla zenetanár vezetésével újjászerveződött az úttörő és ifjúsági fúvószenekar.

35 éve, 1983. szeptember 21-én Hofi Géza humorista és előadóművész önálló estet tartott a Tóth József Színházteremben.

Koszta József sztéléje. Sorrás: Szentes kincsei49 éve, 1969. szeptember 21-én Koszta József (1861–1949) festőművész halála 20. évfordulójának tiszteletére felavatták mészkőből készült domborművét, Borsos Miklós szobrászművész alkotását. Ugyanekkor emléktáblát helyeztek el Zrínyi u. 2. sz. alatti házának falán; a volt megyeháza nagytermében pedig megnyitották Koszta műveinek gyűjteményes tárlatát.

 72 éve, 1946. szeptember 21-én Szentesre érkezett Zilahy Lajos író, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság országos elnöke, aki beszédet tartott a  MSZMT helyi szervezetének esti díszhangversenyén, majd a másnapi díszközgyűlésén.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei (Sonogyi Könyvtár, Szeged, 1980)73 éve, 1945. szeptember 21-én a városi képviselő-testület heves vita kíséretében határozatot hozott számos utca nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a Cicatricis Lajos utcából Árvai Bálint utca (ma dr. Udvardi László u.), a Horthy Miklós utcából Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Széchenyi utcából Dózsa György, a Lakos utcából Somogyi Béla, az Andrássy utcából Bacsó Béla, a Sarkadi Nagy Antal utcából József Attila, a Horthy István utcából Ady Endre, a Stammer Sándor utcából Farkas Antal, a gróf Tisza István utca egy részéből Sima Ferenc, másik részéből Boros Sámuel, a Szeder Imre utcából Ságvári Endre (ma Szeder Imre), az Egan Ede utcából Esze Tamás, a Vadnay Andor utcából Burián Lajos, a Verbőczi utcából Mészáros Lázár utca.

Dr. Ternai Antal László (1932-2009) szülész-nőgyógyász főorvos. Fotó: Purgel Zoltán - 200386 éve, 1932. szeptember 21-én született dr. Ternai Antal László (1932-2009) kandidátus, szülész-nőgyógyász főorvos.

97 éve, 1921. szeptember 21-én megalakult a Szentesi Kereskedő Ifjak Egyesülete. Elnöke Halász Szabó Ferenc.

Herzl (Hegedűs) Vilmos - Szentes első fényképésze - feleségével. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet105 éve, 1913. szeptember 21-29. között a Herzl (Hegedűs) Vilmos Utóda fényképészeti műterem fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Petőfi Szállóban a cég által készített régi felvételekből.

112 éve, 1906. szeptember  21-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád közötti vasútvonalat. Építői: Gerster Béla és Török Emil mérnökök.

121 éve, 1897. szeptember 21-én Marosvásárhelyről 41 székely fiú érkezett Szentesre, akik helyi iparosoktól tanulták a szakmát. (Számuk utóbb 87-re emelkedett.)

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ÉletOroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes126 éve, 1892. szeptember 21-én elhunyt Oroszi Miklós (1822-1892), Szentes volt polgármestere és országgyűlési képviselője. (Sírja Verőcemaroson található.)

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet128 éve, 1890. szeptember 21-én ifj. Bartha János gazdálkodó és neje Tóth Krisztina végrendeletet készített, amelyben városi házukat (ma Arany János u. 10. sz.) a városnak adományozták egy női ipariskola létrehozására. A református egyház 2000 forintot kapott. Bartha János a fábiánsebestyéni ingatlanait – 147 hold föld és gazdasági épületek – a „Szentes város közönsége által felállítandó gazdasági iskola felállítására” a városnak hagyományozta, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány örökre az ő nevét viselje. (Az iskola csak 1940-ben épült fel, s előbb 1943-ban, majd 1988-ban felvette ifj. Bartha János nevét.)

Szentes 1703 októberében protekcionális levelet (védlevelet) nyert Rákóczi Ferenctől. Forrás: Szentesi Mozaik315 éve, 1703. szeptember 21-én a kuruc csapatok bevették Szolnok várát. A Duna-Tisza köze Rákóczi csapatainak az ellenőrzése alá került. Globiz ezredes tiszai védelmi vonala októberre összeomlott; a Tisza bal parti települései – így Szentes is – átpártoltak a kurucokhoz...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Ternai Antal kandidátus
(Szegvár, 1932) - MTA Élettudományi Adatbázis - www.mtakpa.hu 

A város első fényképésze (Herzl [Hegedűs] Vilmosról) --175 éve született, 110 éve hunyt el - L.L., - 2003.09.12.

Az alkotmányos párt jelöltje gyôzött (Oroszi Miklósról) --Választások a múltban (III.) - L.L., - 2002.03.22.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1962) // A város fejlõdése (1854-1914) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 20. csütörtök - Friderika *** A Nap kél 06:27 - nyugszik 18:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Frida német eredetű női név, jelentése: béke, védelem (a német freide elő- illetve utótagból). Rokon nevek: Federika, Frederika. // További névnapok ma: Fülöp, Frida, Euszták, Fausztina, Filippa, Zsuzsanna. // Holnap Máté, Mirella névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 35 éve, 1983. szeptember 20-án elhunyt Farmasi János (1904–1983) molnár, a két világháború közötti helyi munkásmozgalom egyik elismert vezetője.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)48 éve, 1970. szeptember 20-án a Kossuth Téri Általános Iskola - ma Kiss Bálint Református Általános Iskola - dísztermében megnyílt Katona Kiss Ferenc helyi festőművész kiállítása.

49 éve, 1969. szeptember 20–október 12 között 1947 után első alkalommal rendezték meg a Szentesi Kulturális Heteket, amelynek keretében tudományos tanácskozásokra, kiállításokra, szobor és emléktábla avatásra, termékbemutatókra és egyéb programokra került sor.

Ágh Ajkelin Lajos faintarziája a színház előcsarnokában. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)A Tóth József Színházterem nézőtere a 2003-as felújítás után. Forrás: Szentesi Mozaik49 éve, 1969. szeptember 20-án ünnepélyesen felavatták a felújított Tóth József Színháztermet. Avató beszédet mondott Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes. A felújítási munkálatok Milári Pál mérnök, belsőépítész tervei alapján készültek. Az előcsarnok végfalát egy tizenhat négyzetméteres intarziás képpel díszítették, amely Ágh Ajkelin Lajos festőművész alkotása.

64 éve, 1954. szeptember 20-án elhunyt Vecseri Bálint (1883-1954) földmunkás.

128 éve, 1889. szeptember 20–22 között Szentesen időzött főtisztelendő Ürge Ignác lazarista-rendi hittérítő, aki 1880 óta Kínában terjeszti a keresztény civilizációt. A tudós szerzetes hitszónoklatot tartott a katolikus templomban, majd adományokat gyűjtött a Kínában létesítendő árvaházak javára...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Katona Kiss Ferenc 1909-1995) // A Petõfi Szálloda és Tóth József Színházterem // A város a Kádár-korszakban és a rendszerváltás idején (1957-1990) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 19. szerda - Vilhelmina, [szt. Januarius] *** A Nap kél 06:25 - nyugszik 18:49 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Vilhelmina női név a német Wilhelmina női név átvétele. A név a Vilmos német megfelelőjéből, a Wilhelm névből ered. Jelentése: erős akaratú védelmező. Rokon név: Vilma. // További névnapok ma: Tódor, Alfréd, Mária, Szabolcs, Emília, Tivadar, Jónás, Vilma, Szilárda, Palóma, Sebő. // Holnap Friderika névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Dr. Holman Endre urológus főorvos. Forrás: http://www.halasi-korhaz.hu/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 64 éve, 1954. szeptember 19-én született dr. Holman Endre urológus, osztályvezető főorvos, színész, a HMG egykori irodalmi színpadosa. Emlékezetes alakítást nyújtott Sándor Pál Herkulesfürdői emlék című filmjében (1977).

Szőke Ferenc nyomdász, üzemvezető. Sorrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)79 éve, 1939. szeptember 19-én született Szőke Ferenc nyomdász, üzemvezető.

87 éve, 1931. szeptember 19-én a kormány statáriumot rendelt el. A rendkívüli állapot bevezetése mellett, elrendelték a politikai jellegű népgyűlések tilalmát is, igen tág keretek között értelmezve azt. A gyűléstilalmat kimondó belügyminiszteri körrendelet megfogalmazásában: „A jelenlegi viszonyok között a népgyűlések általában – bármely célból kérik is – politikai jellegűekké válhatnak, ezért a népgyűléseket is politikai jellegű gyűléseknek kell tekinteni…” E rendeletre hivatkozva a helyi hatóságok mindenféle gyűlés engedélyezését megtagadhatták... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
A Szegvárról elszármazott urológus - M.A., - 2007.08.10.

Dr. Holman Endre - Kiskunhalasi Semmelweis Kórház - http://www.halasi-korhaz.hu/

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 18. kedd - Diána, [Copertinói szt. József] *** A Nap kél 06:23 - nyugszik 18:51 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Diana latin eredetű női név. Eredeti jelentése ragyogó, talán a latin dies (nap, nappal) szóval függ össze,tehát nap- vagy ragyogásként értelmezhető. Diana a római mitológiában a Hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemisz megfelelőjének a neve. // További névnapok ma: József, Ambrus, Metód, Richárd, Rikarda. // Holnap Vilhelmina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 A kurcai átkelő vámház (bikaakol) falán elhelyezett emléktábla. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/nyiri_antal/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1986. szeptember 18-án a Honismereti Bizottság kezdeményezésére emléktáblát avattak az Árpád-kortól jelentős tiszai Bőldi rév kurcai átkelőhelyénél álló egykori Vámház (Bikaakol) falán. Az avatási ünnepségen a szentesi születésű dr. Nyíri Antal nyelvészprofesszor méltatta az átkelők jelentőségét. Az emléktáblát az Árpád Tsz állította.

70 éve, 1948. szeptember 18-án Centenáris Hét kezdődött Szentesen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából. A gazdag programból kiemelkedett a Fővárosi Képtár által a Gimnázium dísztermében rendezett tárlata, amelyen kiállításra kerültek többek között Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Székely Bertalan, Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Csók István, Rippl-Rónai József, Egri József, Nagy István, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Dési Huber István és  Nagy Balogh János festményei. A Szentesen élő festőóriás, Koszta József képeiből külön termet rendeztek be.

A szónok mellett jobbra gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter a Városháza dísztermében. (1930.06.14.) Reprodukció: Rózsa Gábor, KJM86 éve, 1932. szeptember 18-án Katona Imre (1930-1997) postaforgalmi műszerész, festőművész. Foorrás: Rózsa Gábor, Péter Pál Polgárház MúzeumKatona Imre (1930-1997): Önarckép  festmény. Repro: TF.Szentesen tartotta vándorgyűlését az Országos Alföldi Bizottság.

 88 éve, 1930. szeptember 18-án Tápén született Katona Imre (1930-1997) postaforgalmi műszerész, festőművész, aki 1952-től Szentesen élt és alkotott...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Katona Imre emlékezete --Bucsány György tanár úr búcsúztatója - - 1999.10.08.

Katona Imre emlékkiállítás - V.F., - 2005.09.27.

"Te Imre, itt valami ketyeg..." --Katona Imre kiállítása elé - N.I., Kurcavölgyi hírek - szentes.fidesz.hu - 2005.09.01. (az oldal törölve)

Katona Imre kiállítás - h., - 1998.09.25.

Képzőművészet Magyarországon - a kezdetektől a XX. század közepéig - http://hungart.euroweb.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 17. hétfő - Zsófia, [Bellarmin szt. Róbert] *** A Nap kél 06:22 - nyugszik 18:53 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zsófia görög eredetű női név. Jelentése: bölcsesség. Rokon nevek: Szofi, Szófia, Szonja. // További névnapok ma: Ildikó, Róbert, Ludmilla, Ferenc, Lámbert, Palóma, Emánuel. // Holnap Diána napja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 86 éve, 1932. szeptember 17-én megnyílt Szentesen a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület által rendezett Kertészeti Kiállítás.

Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1912. szeptember 17-én Dobovszky József István tervei alapján megkezdődött a felsőpárti református templom és lelkészlak építése. A tartós esőzés miatt a munka lassan haladt. Az év végéig a lelkészlak tető alá került, de a templomnak csak az alapjait sikerült lerakni.

114 éve, 1904. szeptember 17-én 79 éves korában meghalt Farkas Benedek (1825–1904) volt szentesi rendőrfőkapitány, majd iparügyi tanácsnok.

141 éve, 1877. szeptember 17-én született Jószai Bálint (1877–1957) gazdálkodó, városi képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda képviselője.

153 éve, 1865. szeptember 17-én az uralkodó elfogadta Mailáth György kancellár felterjesztését, amely arra irányult, hogy állítsák helyre az 1861. november 5-én feloszlatott megyei és városi bizottmányokat, abból a célból, hogy megalakítsák az országgyűlési választási bizottmányokat.

Nemzetőrök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000170 éve, 1848. szeptember 17-én megkezdődött Szentesen a honvéd újoncok toborzása, amely az elkövetkező hónapokban szinte megszakítás nélkül folyt, egészen a végnapokig.

Gomb és csillag a református nagytemplom tornyán. Fotó: Tímár Ferenc192 éve, 1826. szeptember 17-én a református nagytemplom kupolájára feltették a gombot, a csillagot és a vitorlát. Ezzel befejeződött az 1808 óta tartó építkezés. A 40 métert meghaladó torony elkészültéről Kiss Bálint lelkész feljegyezte, hogy: Kiss Bálint kézírása a református ekklézsiatörténetben. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/ „Somogyi Péter – a munkát végző egyik mester – a csillag tetején állván, ivott az egész világ egészségéért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszobában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele volt bámulókkal”. A 18 éven át épült templom összes költsége bankóban 110 774 forintot, ezüstben 34 176 forintot tett ki. A Fischer Ágoston tervei alapján készült klasszicista stílusú építmény a legnagyobb magyarországi református templomok sorába tartozik.

A katolikus templom  egy 1900 körül készült fotón. Forrás: Szentesi Élet200 éve, 1818. szeptember 17-én elhunyt Sáfrán Mihály katolikus plébános, a helyi felekezetek közötti béke egyik megteremtője, Horváth Mihály történetíró-püspök keresztapja, aki 1792-től haláláig, 26 éven át szolgált Szentesen. (1906-ban utcát neveztek el róla.) Utódául Flakovits János váci szemináriumi rektort nevezte ki Bissinger Ernő püspök, aki 1828-ig volt a szentesi katolikusok plébánosa.

Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész. Forrás: Wikipédia204 éve, 1814. szeptember 17-én a Sáros vármegyei Eperjesen született Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867–1869 közötti országgyűlési képviselője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A felsőpárti reformátusoknak // Avatás a háború elő- estéjén
--90 éve épült a templom (I.-II) - L.L., - 2004.05.21-28.

Iskolák, templomok megálmodója --75 éve hunyt el Dobovszky József István építészmérnök - L.L., - 2005.12.23.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért --A központi katolikus templom története (I-II.) - L.L., - 2003.07.11-18.

A felsõpárti református templom // Az 1945 és 1947-es koalíciós választások idõszaka (Jószai Bálintról) // Horváth Mihály - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. szeptember 16. vasárnap - Edit, [szt. Kornél] *** A Nap kél 06:21 - nyugszik 18:55 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Edit női név germán eredetű. Elemeinek jelentése: vagyon és harc. // További névnapok ma: Soma, Kornélia, Kornél, Ambrus, Ciprián, Eufémia, Geminián, Imelda, Jozafát, Lúcia, Ludmilla, Milica, Titusz, Eugénia, Ditta. // Holnap Zsófia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 83 éve, 1935. szeptember 16-án Kozma György főispán bizalmas levelet intézett Gömbös Gyula miniszterelnökhöz, amelyben arról tájékoztatta, hogy Szentes város közigazgatása rossz, s ennek oka elsősorban Négyesi Imre polgármester. Kijelentette: Négyesi Imre polgármester Szentes város tisztikara élén (1927). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve „Elengedhetetlennek tartom, hogy Szentes város polgármesterével szemben teljes energiával lépjek fel, mert ha ezt nem teszem, akkor vérszemet kapnak mindazok az elemek, akikben mindég megvan a hajlandóság a kormányintenciókat kijátszani…” A levél további részéből kiderül, hogy konkrét mulasztásokról, melyek a polgármestert terhelnék, még nem tud beszámolni, épp ezért szükségesnek tartaná egy általános hivatali vizsgálat elrendelését. „A vizsgálatba magam is bele fogok folyni, s előreláthatóan ez a vizsgálat olyan fegyelmi vétségeket fog kideríteni, amelyek alapján módomban lesz Négyesi Imre polgármestert állásától felfüggeszteni” – zárta levelét Kozma. (A jelzett vizsgálat már szeptemberben elkezdődött, s közel fél éven át belügyminiszteri kiküldöttek tanulmányozták Szentes város teljes ügy- és vagyonkezelését; minden komolyabb eredmény nélkül.)

A szentesi magy. kir. állami Polgári Leányiskola és a női kereskedelmi szaktanfolyam értesítője (1929/30). Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi/cd88 éve, 1930. szeptember 16-án 200–250 fős munkanélküli csoport vonult fel a városházára, hogy a polgármestertől munkaalkalmat kérjen.

106 éve, 1912. szeptember 16-án a Polgári Leányiskolában 28 tanulóval beindult az egyéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu113 éve, 1905. szeptember 16-án 73 éves korában elhunyt ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (A szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 1992 óta az ő nevét viseli.) 

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter121 éve, 1897. szeptember 16-án született dr. vitéz Bonczos Miklós (1897-1971) katonatiszt, ügyvéd, Csongrád vármegye főispánja,  Szentes 1939-1944 közötti országgyűlési képviselője, államtitkár, belügyminiszter, a szentesi cserkészrepülők elnöke. 

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc231 éve, 1787. szeptember 16-án a Szolnok vármegyei Túrkevén született Boros Sámuel (1787-1866), Szentes jegyzője, főbírája, első polgármestere, országgyűlési képviselője, az 1836. évi örökváltsági szerződés megalkotója...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A "kultúrpalota"
- Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - HTML-multimédia CD/web: TEAM, 2002

Iskolánk névadója Zsoldos Ferenc (1832-1905) - www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola <- Középiskolák <- Oktatás <- www.szentes.hu  

Repülés és hangáravató (dr. vitéz Bonczos Miklósról) - P.J., - 2003.02.14.

Boros Sámuel (1787-1866) - képes HTML-életrajz - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27.

A Károlyiak kora és az örökváltság - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.