NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2018. november 12. hétfő 

 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

  e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!  


  Szentesi évfordulók - ma és az elmúlt napokban - Labádi Lajos munkái nyomán 


 *** 2018. november 11. vasárnap - Jónás, Renátó, [Polocki szt. Jozafát] *** A Nap kél 06.42 - nyugszik 16.13 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jónás héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb. // A Renátó férfinév a latin Renatus név olasz formájából ered. Jelentése: újjászületett. Női párja: Renáta. // További névnapok ma: Krisztián, Emil, Renáta, Emilián, Jozafát, Líviusz, Márton, Aba, Abád, Abbás, Abod, Bács, Emánuel, Hümér, Keresztély, Levente, Tihamér. // Holnap Szilvia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Istváncsics Mária a polgári Leányiskola igazgatója a vöröskeresztes tanítványai körében. Forrás: www.szentesinfu/petofi/cdSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 102 éve, 1916. november 12-én a Vöröskereszt Egylet Szentesi Fiókja jótékonysági orgonahangversenyt rendezett a református nagytemplomban.

111 éve, 1907. november 12-én dr. Molnár Jenő szentesi országgyűlési képviselő és több társa kilépett a Függetlenségi és 48-as Pártból.

112 éve, 1906. november 12–13 között a rendezett tanácsú városok (köztük Szentes) kongresszust tartottak Budapesten. Memorandumban foglalták össze a városok sérelmeit és nehézségeit, amelyet eljuttattak a belügyminiszterhez.

Dr. Tasnády Antal ügyvéd. Forrás: Szentesi ÉletAz evangélikus templom toronycsúcsa Kováts Károly festményén114 éve, 1904. november 12-én egyházi szertartás kíséretében föltették az új evangélikus templom tornyára a gombot a kombinált kereszttel. (Az épület ünnepélyes átadására 1905 októberében került sor.)

127 éve, 1891. november 12-én a polgármester-választás ellen a belügyminiszterhez benyújtandó fellebbezés tárgyában összehívott rendkívüli közgyűlést Tasnády Antal feloszlatta... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szakadás a függetlenségi táborban --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

A "kultúrpalota" (az Ifjúsági Vöröskeresztes Egyletről) - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Politikai élet (1867-1918, dr. Molnár Jenőről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 11. vasárnap - Márton, [Tours-i szt. Márton] *** A Nap kél 06.41 - nyugszik 16.14 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Márton férfinév a latin Martinus rövidülése. Jelentése: Mars hadistenhez hasonló, merész. Női párja: Martina. Rokon név: Martos.  // További névnapok ma: Andor, Atád. // Holnap Jónás és Renátó névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  ifj. dr. Filep Aladár szülész-nőgyógyász. Szentesi ki kicsoda? (1988)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 74 éve, 1944. november 11-én született ifj. dr. Filep Aladár szülész-nőgyógyász.

Kossuth Ferenc (1841–1914) politikus, mérnök, miniszter, ~ Lajos idősebb fia. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990109 éve, 1909. november 11-én a Függetlenségi és 48-as Párt országos értekezletén az önálló bank kérdésében 120:74 arányban leszavazták Kossuth Ferencet, aki híveivel elhagyta az anyapártot, és új pártot alakított Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt néven. Ezzel a Függetlenségi és 48-as Párt kettészakadt. Az új párt elnökévé Kossuth Ferencet választották; az anyapártban maradt többség pedig Justh Gyulát tette meg hivatalos vezérévé.

Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára Vastagh György (1891) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)123 éve, 1895. november 11-én Sima Ferenc beszédet tartott a képviselőházban az agrárszocialista mozgalmak terjedésének Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 gazdasági okairól.

136 éve, 1882. november 11-én báró Kemény Gábor közmunka- és közlekedési miniszter Horváth Gyula ármentesítési kormánybiztos kíséretében Szentesre érkezett az elkészült védőgátak megtekintésére...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szakadás a függetlenségi táborban --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Az első: Horváth Gyula - Fejezetek a díszpolgári cím történetéből - L.L., - 2003.08.08.

A Tisza kalodában - Miként egy magasvasút... - R.G., - 2000.04.28.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1894, Sima Ferencről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 10. szombat - Réka, [Nagy szt. Leó] *** A Nap kél 06.39 - nyugszik 16.15 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Réka a honfoglalás-kori Ríka hun-magyar női név megújult, mai változata. Voltaképpen a Kreka és Rekan névformák magyarosított alakja. A név eredeti török kiejtése Arikon volt, jelentése tiszta úrnő. Más elmélet szerint hun-magyar eredetű név, jelentése: patak, folyó. Egy harmadik elmélet szerint a Ré Ka "összeolvasott", egybeírt változata. Jelentése: A Nap lelke. // További névnapok ma: Leó, Tünde, András, Florentina, Delinke, Florencia, Jusztusz , Mátka, Rusztem, Tibor, Virginia. // Holnap Márton névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  T.N. Csongrád Vármegye Kereskedő- Posta és más Ország-útjait s Vizeit Képező Abrosza. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1988. november 10-én a Városi Galériában megnyílt a Szentes város XIX. századi geometrái c. helytörténeti kiállítás. A város első földmérőinek és mérnökeinek kéziratos térképeit bemutató dokumentumtárlatot Labádi Lajos főlevéltáros és Rózsa Gábor mérnök-muzeológus rendezte.

Gilicze András református lelkész, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese. Forrás: Szentesi Élet70 éve, 1948. november 10-én született Gilicze András, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztora, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese, volt önkormányzati képviselő.

70 éve, 1948. november 10-én született Hering Ferenc tanító, a Hazafias Népfront volt városi titkára.

Szánthó Lajos zeneszerző, zenetanár. Forrás: Kurca-parti dallamok - 200183 éve, 1935. november 10-én született Szánthó Lajos zeneszerző, zenetanár.

89 éve, 1929. november 10-én elhunyt Nagy Imre (1876-1929) városi főjegyző, monográfus.

118 éve, 1900. november 10-én elhunyt Főző József (1839-1900) református kántor.

130 éve, 1888. november 10-én 74 éves korában meghalt Győri József (1814-1888) volt városi levéltárnok, tanácsnok, helyettes polgármester. (27 éven át állt Szentes város szolgálatában.)

Derzsi Kovács Ferenc portréja a Horváth Mihály Gimnázium alapítóinak emléktábláján. Részlet Vígh László reliefjéről.161 éve, 1857. november 10-én született Derzsi Kovács Ferenc (1857-1941), a gimnázium 1884–1915 közötti tanára, publicista, a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat főtitkára, a Népfőiskolai Tanfolyam elnök-igazgatója, a Kultúregyesület alelnöke, a Filharmonikusok elnöke.

Filó János (1823-1897) református lelkész családi síremléke a Központi református temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesA Szentesi Magyar királyi Járásbíróság új épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes169 éve,  1849. november 10-én megjelent a Magyarországban ideiglenesen behozandó bírósági szervezet című rendelet, amely intézkedett a járásbíróságok felállításáról.

195 éve, 1823. november 10-én született Filó János (1823-1897) református lelkész, teológiai tanár, az Országos Közoktatási Tanács tagja, nemes adományozó, aki 40 éven át szolgált Szentesen... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A megtisztelő feladat gondjai
--Egyházmegyei esperes Gilicze András - K.P., - 2003.01.24.

Szentes, felsőpárti református templom - képekkel - www.templom.hu 

A díszes főépület elkészült // Küzdelem a kibővítésért (Derzsi Kovács Ferencről) - A gimnázium építése (I.- II.) - L.L., - 2003.08.22-29.

Haszonbérbe adott bíróság - Kilencven éve épült - L.L., - 2002.08.09.

Vörösmarty a paplakban - Református bérház (Filó Jánosról) - K.P.-M.L., - 2004.08.27.

A felsõpárti református templom // A Szentesi Kultúr Egyesület (Derzsi Kovács Ferencről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 9. péntek - Tivadar *** A Nap kél 06.38 - nyugszik 16.16 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Tivadar férfinév a Teodor névből származik, akárcsak a Tódor. Jelentése: Isten ajándéka. Fejlődési sora: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Rokon nevek: Fedor, Teodor, Tódor. Angol megfelelője Theodore. // További névnapok ma: Fedor, Teodor, Bozsidár, Nátán, Ugron. // Holnap Réka névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Farkas Sándor (1862-1926) gyógyszerész, régész emléktáblája a volt "Megváltó" patika József Attila utcai falán. Fotó: Tímár FerencSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1987. november 9-én születésének 125. évfordulóján a Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör emléktáblát helyezett el Farkas Sándor (1862–1926) amatőr régész, gyógyszerész, múzeumalapító tiszteletére a volt „Megváltó” patika falán (Kossuth u. 11.). Ugyanekkor a múzeum ligeti épületében helytörténeti kiállítás nyílt „A magyarságért! – Farkas Sándor magánmúzeuma” címen.

Gömbös Gyula miniszterelnök, Szentes díszpolgára (1933)83 éve, 1935. november 9-én Szentesre érkezett Gömbös Gyula miniszterelnök és hatásos beszédet tartott a Tóth József Színházteremben megrendezett választási nagygyűlésen. A kb. 1500 fős hallgatóság előtt elmondott beszédében részletesen szólt kormánya politikájáról, az elért eredményekről, keményen támadva az ellenzéki pártokat. Befejezésül méltatta vitéz dr. Várady László helyi gyógyszerész emberi tulajdonságait, erényeit, valamint a választók bizalmába ajánlva őt. Válaszbeszédében Várady hitet tett a Gömbös Gyula személye és politikája mellett.

Dr. Badó Zoltán (1935-1997) sebész főorvos, kandidátus, címzetes egyetemi docens. Fotó: Szélpál István83 éve, 1935. november 9-én Szolnokon született dr. Badó Zoltán (1935-1997) sebész főorvos, az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens. 1954-ben a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, 1960-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett oklevelet. 1964-ben általános sebész, 1969-ben traumatológiai szakvizsgát tett; 1974–78. között MTA-levelező aspiráns, az orvostudományok kandidátusa; 1985-től c. egyetemi docens; 1991-től az orvostudományok doktora. 1960-tól a Szentesi Kórház munkatársa, Bugyi István professzor tanítványa. 1969-től osztályvezető főorvos, 1975-től Csongrád megye balesetsebész főorvosa, 1980-tól a Szegedi Orvostudományi Egyetem előadója, számos országos szakmai szervezet vezetőségi tagja. Kutatási területe a csont- és ízületpótlások. Magyarországon 1975-ben elsőként ültetett be szánkó típusú térdprotézist. Ő volt az, aki a vidéki traumatológiai osztályokban bevezette a koponyasérültek plasztikai ellátását, később a csípőízületi és térdízületi pótlásokat. Külföldi és hazai szaklapokban kb. 120 tudományos közleménye jelent meg; 10 szabadalom társszerzője. 1988-ban megkapta Szentes Város Alkotói Díját, 1991-ben pedig a Bugyi István-emlékérmet.

143 éve, 1875. november 9-én született Abaffy Béla (1875-1918) gimnáziumi tanár. 

Agyagművesség. Kiállítás a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat múzeumában (1930). Forrás: www.szentesinfo.hu/varmegyehaza156 éve, 1862. november 9-én született Farkas Sándor (1862–1926) gyógyszerész, régész, a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat alapító tagja.

168 éve, 1850. november 9-én az uralkodó kinevezte a kerületi főispánokat. A pest-budai kerület élére báró Augusz Antal került...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Emlékünnepség
--Dr Badó Zoltán - dr. Dragon Károly - V.F., - 2002.11.15.

Szellemük közöttünk él // Tisztelgés a főorvos előtt - - 2002.11.22.

Farkas Sándor, némedi (1862-1926) - Rövid életrajz - www.kereso.hu 

A "Megváltóhoz" címzett gyógyszertár --Farkas Zsigmond kérése - 150 éve épült - L.L., - 2006.04.21.

Dr. Badó Zoltán - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 8. csütörtök - Zsombor *** A Nap kél 06.36 - nyugszik 16.18 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zsombor régi magyar személynév, a Zombor alakváltozata. A Zombor jelentése: bölény. Egy másik értelmezés szerint az ősi magyar nyelv három szót ismert a sólymok különböző fajtáira: a kerecsen, a zongor (ebből származtatható a Zsombor név is) és a turul szavakat.// További névnapok ma: Kolos, Gotfrid, Hódos, Karád, Kasztor. // Holnap Tivadar névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Futó Zoltán (1863-1921) református esperes családi síremléke. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség97 éve, 1921. november 8-án 58 éves korában elhunyt Futó Zoltán (1863-1921) szentesi református lelkész, egyházi író, hitszónok, a békés-bánáti egyházmegye főjegyzője, tanácsbírája, esperese, aki 1898-tól haláláig Szentesen szolgált. (1908-ban Joó Béla megfestette életnagyságú portréját, 1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

153 éve, 1865. Tomcsányi József főispán. Forrás: Szentesi Életnovember 8-án Tomcsányi József főispán kifejtette azon meggyőződését,  hogy a rendezett tanács megsemmisítése „felsőbb sugallat folytán s nem minden kifogás feletti eljárás útján történt”. Ezért szükségesnek és jogosnak tartotta Szentes lakóinak újbóli megkérdezését a rendezett tanács ügyében...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Futó Zoltán emlékezete -
-140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Szentes, Futó Zoltán utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com

Joó Béla (1874-1909) festőművész - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 7. szerda - Rezső, [szt. Willibrord] *** A Nap kél 06.35 - nyugszik 16.19 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Rezső férfinév a német Rudolf név magyar változata. A nyelvújítás során hozták létre. A Rudolf eredeti írásmódja Hrodolf volt(hroth + wolf), jelentése pedig: dicső farkas. // További névnapok ma: Lázár, Ernő, Karina, Rudolf, Florentin, Engelbert, Csenger, Éneás, Raul, Rolf, Amaranta. // Holnap Zsombor névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Az 1993-as BEK-győztes csapat. Forrás: delmagyar.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1990. november 7–11 között a Párizsban megrendezett női vízilabda BEK-döntőn a Szentesi SC csapata kivívta a negyedik helyezést.

A 2005-ben megújult autóbusz-pályaudvar. Forrás: Városi Visszhang36 éve, 1982. november 7-én átadták rendeltetésének a Szabadság téren épült új Autóbusz Pályaudvart. Számítások szerint a korszerű létesítmény 12 kocsiállásáról naponta 182 távolsági- és helyközi járat indul, ill. érkezik, s az utasforgalom eléri a tízezer főt.

A Leánydiákotthonn 1952-től nyílt meg az Ady E. u. 10. alatti Rimély-féle házban. Fotó: Tímár Ferenc58 éve, 1960. november 7-én az 1953-ban alapított Szentesi Középiskolai Leánydiákotthon elnyerte a kollégiumi címet, amely utóbb Vámos Ilona nevét vette fel. (A Munkácsy utcai épületében előbb 80, majd 100 tanuló befogadását tudta biztosítani.)

Az Erzsébet tér az I. világháború hőseinek emlékművével Szilágyi Dezső 1926-ban kiadott lapján. Forrás: A Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye92 éve, 1926. november 7-én leleplezték az Erzsébet téren felállított I. világháborús hősi emlékművet, Pásztor János szobrászművész alkotását. Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott József főherceg.

109 éve, 1909. november 7-én Justh Gyula és a bankcsoporthoz tartozó 115 függetlenségi képviselő nagygyűlést tartott Makón. Ezzel egyidejűleg a Függetlenségi Párt jobbszárnya (91 képviselő) Budapesten ünnepi vacsorát rendezett Kossuth Ferenc tiszteletére, aki ez alkalommal nyíltan szembehelyezkedett az önálló bank felállításáért folyó mozgalommal. Szentesen a Függetlenségi és 48-as Balpárt képviselői tartottak gyűlést, kemény kritikát gyakorolva a koalíciós kormány és Kossuth Ferenc pártelnök elvfeladó politikája felett.

A Petőfi Szálló Untermüller Ernő 1915-ben kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes121 éve, 1897. november 7-én falrakási bokrétaünnepet tartottak az új városi szálloda építésénél, mivel elérték az emeleti szinteket (= Petőfi Szálló Kossuth utcai homlokzatánál.)

169 éve, 1849. november 7-én Az evangélikus népiskola. Forrás: Szentesi Élet Csongrád és Csanád megye igazgatásilag szétvált. Megszűnt a kormányzó alispáni tisztség.

 207 éve, 1811. november 7-én a vármegye kiadta az építési engedélyt az evangélikus egyház részére a régen tervezett imaház és iskola létesítésére. (Az egyház ekkor 206 hívőt számlált.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Csak a szépet és a jót -
-A Terney Béla Középiskolai Kollégium 50 éves jubileuma - L.L., - 2002.09.27. 

50 éves jubileum a kollégiumban - V.F., - 2002.09.23.

Múltunk - Terney Béla Középiskolai Kollégium --A kezdetektől a névadóig - www.terney-szentes.sulinet.hu 

Hőseink emlékműve --75 éve állították fel - L.L., - 2001.11.23.

Szakadás a függetlenségi táborban --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Városépítő polgármester (a városi szállodáról) --150 éve született dr. Lakos Imre polgármester  - L.L., - 2002.07.19.

A szentesi Petőfi Szálló múltja és jelene - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2004.10.27.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 6. kedd - Lénárd *** A Nap kél 06.33 - nyugszik 16.20 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lénárd német eredetű férfinév, jelentése: erős, mint az oroszlán. Női párja: Leonarda. // További névnapok ma: Énok, Leonárd, Leonarda. // Holnap Rezső névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  A Szentesi Élet képes tudósítása a kiállításról. Forrás: e-Könyvtár.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1987. november 6-án a Városi Galériában megnyílt a „Nevezetes középületeink” c. dokumentumkiállítás, amelyet a levéltár munkatársai rendeztek az őrizetükben lévő régi tervrajzokból.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc32 éve, 1986. november 6-án a Városi Galériában megnyílt a Boros Sámuel és a szentesi örökváltság c. helytörténeti kiállítás, amelyet a Szentesi Levéltár munkatársai rendeztek a szentesi örökváltsági szerződés 150., valamint Boros Sámuel születésének 200. és halálának 120. évfordulójára. Megnyitót mondott dr. Barta László levéltár-igazgató.

Dr. Szalva Péter a Kutatóállomás vezetője edzés közben. Forrás: Szentesi Mozaik38 éve, 1980. november 6–7 között Szentesen, a Kertészeti Kutató Állomás nagytermében rendezték meg az asztalitenisz területi bajnokságot Bács-Kiskun, Békés, Szolnok és Csongrád megyei versenyzők részvételével. Az újonc, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban mintegy száz sportoló mérte össze tudását.

vitéz dr. Várady László. Forrás: Országgyűlési Almanach83 éve, 1935. november 6-án a NEP szentesi szervezetének választmányi ülésén Kozma György főispán bejelentette, hogy dr. Lázár Andor a szentesi mandátumáról lemondott, és a debreceni mandátumot fogadta el. Így a pártközpont választmánya helyette vitéz dr. Várady Lászlót jelölte.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200096 éve, 1922. november 6-án közfelkiáltással dr. Négyesi Imre városi főkapitányt, 1920-tól helyettes-polgármestert megválasztották Szentes város polgármesterévé. (Tisztségét 1936-ig töltötte be. 1944/45-ben egy rövid ideig ő volt a város polgármestere.)

Dr. Uhlár István (1844-1919) apát-plébános. Forrás: Szentesi Élet99 éve, 1919. november 6-án elhunyt dr. Uhlár István (1844–1919) katolikus lelkész, tanár, esperes, apát, pápai prelátus, aki 1878-tól haláláig lelkipásztor volt Szentesen. (1932 óta utca viseli nevét.)

100 éve, 1918. november 6-án megalakult a Nemzetőrség Szentesen. (Egy zászlóaljból állt, négy századdal, kb. 700-800 fővel. Parancsnoka: dr. Négyesi Imre városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados.)

129 éve, 1889. november 6-án megyei képviselőválasztások voltak Csongrád megyében.

148 éve, 1870. november 6-án született dr. Eisler Sámuel (1870-1961) orvos, aki 1896-tól haláláig Szentesen működött.

153 éve, 1865. november 6-án befejeződött az országgyűlési választói névjegyzékek Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 összeállítása. (A választójoggal rendelkező szentesi lakosok száma 1788 fő.)

158 éve, 1860. november 6-án a szentesi örökváltság ügye kritikus ponthoz érkezett. A város a nyár folyamán ismét pert veszített, s végrehajtási kereset alá került. Ebben a kiélezett helyzetben a községi választmány tagjainak többsége kimondta, hogy a jövőben üdvösebb volna, ha a váltsági ügy intézését egy, a város valamennyi birtokosa által választott bizottmányra ruháznák. Utóbb kiderült, hogy a november 6-án igen viharos légkörben lefolyt tanácskozás a községi választmány utolsó ülése volt...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944, dr. Négyesi Imréről)
- Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 5. hétfő - Imre, [szt. Imre herceg] *** A Nap kél 06.32 - nyugszik 16.22 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Imre férfinév, eredete és jelentése tisztázatlan. Az 1754-es Zedlers lexikon szent Imre herceget tartalmazza az Emerich szócikkben. Egyes vélemények szerint a gót Amalrich névből származik. A név első eleme az 6. sz.-i Amal gót királyi család nevéből való, ami a szorgalmas, munkás, jelentéshez áll közel. A második elem jelentése: hatalmas, uralkodó. Magyarázzák királyi jelentését is. A magyar nyelvben az Emrik, Emrih, Imreh formaváltozáson mehetett keresztül. Ez azonban nem igazolható. // További névnapok ma: Töhötöm, Avarka, Filotea, Tétény, Zakariás, Erzsébet. // Holnap Lénárd névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő, a „tanyavilág tudósa”. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1990. november 5-én Papp Imre (1900-1973) földműves néprajzi író születésének 90. évfordulója tiszteletére kopjafát állítottak a Szeder-temetőben. Az emlékoszlopot Hegyi Flórián és Pataki János népi iparművészek készítették. Délután a Városi Könyvtárban emlékkiállítás nyílt Papp Imre munkásságáról, amelyet Rózsa Gábor mérnök-muzeológus rendezett, és Majtényiné Túri Katalin igazgatónő nyitott meg. Az ezt követő tudományos ülésen elhangzott Szakál Aurél etnográfus „Papp Imre néprajzi írásainak sorsa” című referátuma.

37 éve, 1981. november 5-én felavatták az új, 500 méter hosszú közúti hidat Szentes és Csongrád között. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Pullai Árpád közlekedésügyi miniszter.

A Hámán-lakótelepi (ma Koszta József) általános iskola és az óvoda 1980-ban. Fotó: Szatmári Imre41 éve, 1977. november 5-én átadták a volt Hámán Kató lakótelepi új óvodát. (A város XIII. számú óvodáját ma kertvárosi óvodaként emlegetik.)

107 éve, 1911. november 5-én megalakult a Szentesi Ifjúsági Egylet. (Elnök: Takács János.)

Kvasz András (1883-1974) pilóta, repülőgépszerelő. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár107 éve, 1911. november 5-12. között repülőbemutatót tartott Szentesen Kvasz András aviatikus, a Scarelly-díj nyertese. (A városból kiindulva felállította a távolsági repülés gyorsasági rekordját. A Szentes - Kunszentmárton - Öcsöd - Szarvas - Mezőtúr - Békéscsaba útvonal közel 200 km távolságát 135 perc alatt tette meg.)

112 éve, 1906. november 5-én II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak Törökországból hazahozott hamvait országos ünnepségek közepette elhelyezték a kassai székesegyházban.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1896. november 5-én országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A város 2213 szavazásra jogosult polgára közül 1070 élt jogával. A leadott szavazatok pártok közötti megoszlása: Függetlenségi és 48-as (Sima) Párt 761, Szabadelvű (Cicatricis) Párt 197, Kossuth- (Olay-) párt 100, Szociáldemokrata (Pfeifer) Párt 12. Az igen heves csatározásból tehát Sima Ferenc került ki győztesen. (A Kossuth-párt óvást emelt Sima megválasztása ellen.)

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1895. november 5-19. között dr. Vadnay Andor főispán megvizsgálta Szentes város ügykezelését. A feltárt szabálytalanságokra és mulasztásokra hivatkozva fegyelmi eljárást indított Burián Lajos polgármester és 12 vezető tisztviselő ellen. (Az érintettek valamennyien ellenzéki érzelmükről voltak ismeretesek.)

157 éve, 1861. november 5-én nyilvánosságra hozták a kormányzat új rendjének, a „provizóriumnak” a bevezetéséről szóló uralkodói leiratot, amely felfüggesztette a Helytartótanács testületi hatáskörét, feloszlatta a törvényhatóságokat, katonai bíráskodást léptetett életbe. Az uralkodó kinevezte gróf Pálffy Móric altábornagyot királyi helytartóvá. *** A szentesi tisztikar – tiltakozásul a megyegyűlés erőszakos feloszlatása miatt – bejelentette lemondását. A közgyűlés a lemondást elfogadta, egyidejűleg kinyilatkozta, hogy a körülményektől függetlenül a város tisztikarának 3 évig a most visszavonult tisztviselőket tekinti. Ezek után a képviselő-testület is lemondott. A város ideiglenes kormányzására 3 tagú bizottság alakult.

203 éve, 1815. november 5-én viharos körülmények között zajlott le a szentesi bíróválasztás. Öt személyt, a „zendülés” szervezőit, a megyei törvényszék 1 hónapi börtönre ítélte.

221 éve, 1797. november 5-én született Nagy Sámuel (1797-1880) ügyvéd, városi főbíró.

244 éve, 1774. november 5-én született Babarczy Imre (1774-1840) alispán, országgyűlési követ...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Köztársaság utcai Tagóvoda - www.szentes.hu 

Kvasz András (1883-1974) - Wikipedia szócikk - www.wikipedia.hu 

A szentesi repülés emlékei - 2003.01.17. // Szárnyaikról nemcsak álmodtak - -Részletek Pusztai János cikksorozatából - - 2003.01.24.

Pusztai János: A szentesi repülés rövid története - TF., - 2005.10.26.

A magyar repülés kronológiája a kísérletektől 1919-ig - Sz.Cs., http://freeweb.interware.hu/szentes

Rákóczi városai - A fejedelem hamvai a kassai székesegyházban - G.Á., www.radio.hu - 2004.04.27.

http://rakoczi.lap.hu - tematikus linkgyűjtemény - www.lap.hu 

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1862, a tisztikar lemondásáról) // Társadalmi körök, egyesületek (1860-1945) // Politikai élet (1867-1918) // A város fejlõdése (1860-1918, Burián Lajosról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 *** 2018. november 4. vasárnap - Károly, [Borromei szt. Károly] *** A Nap kél 06.30 - nyugszik 16.23 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Károly régi magyar férfinév, a török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Már a középkorban azonosították azonban a germán eredetű német Karl névvel, mivel ennek a latinosított Carolus formája az -us végződés nélkül hasonlóan hangzott, mint a magyar név. A germán név jelentése: szabad (férfi), legény, paraszt. Női párja: Karola. // További névnapok ma: Mózes, Karola, Karolina, Sarolta, Lina, Vitális, Berill, Életke, János, Nina, Oguz. // Holnap Imre névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Majtényi András középiskolai tanár, zenetanár, karnagy. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 1996Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 70 éve, 1948. november 4-én született Majtényi András középiskolai tanár, zenetanár, karnagy, Szentes díszpolgára.

Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes 1990-1994 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198872 éve, 1946. november 4-én született dr. Papp Lehel György orvos, Szentes 1990-1994 közötti országgyűlési képviselője.

73 éve, 1945. november 4-én nemzetgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. Szentesen 20 991 választásra jogosult polgárt írtak össze, ebből szavazott 19 560 (93,18%). Az érvényes szavazatok száma 19 334, az érvénytelen szavazatok száma 216. Szavazólap 1945-ből. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000) A pártokra leadott szavazatok megoszlása: Független Kisgazdapárt 7818 (40,43 %), Magyar Kommunista Párt 5953 (30,79 %), Szociáldemokrata Párt 4661 (24,11 %), Nemzeti Parasztpárt 590 (3,05 %), Polgári Demokrata Párt 312 (1,62 %). Kitűnik, hogy a Független Kisgazdapárt Szentesen is megkapta az érvényes szavazatok többségét, de elmaradt az 57 %-os országos kisgazda eredménytől. Ezzel szemben az MKP és az SZDP helyi eredményei jóval meghaladták a 17 %-os, ill. 17,4 %-os országos átlagot. Figyelmet érdemel, hogy a két munkáspárt együtt helyben abszolút győzelmet aratott (54,9 %).

Dr. Gilicze László (1915-1997), a Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség lelkésze (1944-1987), egyháztörténeti, helytörténeti kutató. Fotó: a Szentesi Könyvtár helyismereti fotótára103 éve, 1915. november 4-én Szentesen született dr. Gilicze László (1915-1997) református lelkész, egyháztörténeti, helytörténeti kutató, 1944-1987 között a Szentes-Felsőpárti Egyházközség lelkésze, 1979-től 1987-ig a Csongrádi Református Egyházmegye levéltárosa, gyűjteményi előadója, majd tanácsbírája, 1970-1977 között a Csallány Gábor Múzeum Baráti Kör elnökségi tagja.

107 éve, 1911. november 4-én 53 éves korában meghalt Tarnóczi Mihály (1858-1911) földmunkás-kubikos, a korai szentesi szocialista munkásmozgalom vezéregyénisége.

117 éve, 1901. november 4-én helyi iparosok megalakították a Szentesi Jóbarátok Asztaltársaságát. Elnök Kovács György, jegyző Boros Lajos, pénztáros Ugrai Antal. (A tagok száma 20 fő.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet120 éve, 1898. november 4-én Sima Ferenc szentesi képviselő 4 órás obstrukciós beszédet tartott a parlamentben, élesen támadva a Bánffy-kormányt.

157 éve, 1861. november 4-én katonai erővel feloszlatták Csongrád Vármegye Bizottmányát, amelynek következtében a megyei tisztikar bejelentette lemondását.

167 éve, 1851. november 4-én báró Augusz Antal kerületi főispán Jurenák Eduárdot nevezte ki Szentes város polgármesterévé. (Egy hónappal később Jurenák lemondott tisztségéről, de lemondását a császári hatóságok nem fogadták el. A terhes hivataltól 1852 februárjában sikerült megszabadulnia.)

205 éve, 1813. november 4-én született Jurenák Eduárd (1813-1884) földbirtokos, városi és megyei képviselő, 1851/52-ben Szentes polgármestere, 1861-től az evangélikus egyház felügyelője.

Wesselényi Ferenc (1605–1667)  nádor. Forrás: Wikipédia353 éve, 1665. november 4-én a szentesiek panaszos levelet intéztek Wesselényi Ferenc nádorhoz, amelyben védelmet kértek Balassa Ádám kékkői kapitány folyamatos hatalmaskodásával, valamint katonáinak fosztogatásaival és kegyetlenkedéseivel szemben. Borsod és Csongrád egyesült vármegyék szintén panaszt emeltek a kóbor rablók és szabadlegények pusztításai miatt, mondván: „Ha ezek égbekiáltó gonoszságaik meg nem zaboláztatnak, félő az egész alföldség végső pusztulásra ne jusson, mert azzal az ő sok gonoszságaikkal a törököt és pogány nemzetet ellenünk irritálják és provokálják.”  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Majtényi András
--30 éve zenetanár - jubileumi hangverseny - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Dr. Papp Lehel György képviselő (1990-94) - www.parlament.hu 

Utca őrzi az esperes nevét - K.P.-M.L., - 2004.08.19.

Emlékezés táblaavatóval (dr. Gilicze Lászlóról) - - 2003.06.27.

Száztíz éves igazságok (Tarnóczi Mihályról) --A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2004.04.30.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1867) // A munkásmozgalom kezdete (1889-1896, Tarnóczi Mihályról) // Az 1945 és 1947-es koalíciós választások idõszaka - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.