A szénnel-fával fűtők egyszeri rezsicsökkentése

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Kormány az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában rendelkezett a szénnel-fával fűtők egyszeri rezsicsökkentéséről.

 

Ennek értelmében lakásonként egy darab igénybejelentés nyújtható  be a fenti támogatásra. A nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Egy lakásban élők csak egy igénybejelentőt adhatnak be.

 

Nem jogosultak igénybejelentésre a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások, valamint azok a háztartásban élők, akik gázszolgáltatónál, távhőszolgáltatónál érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

 

Az igénybejelentésben szereplő adatok valódiságát a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatgyűjtéssel, valamint szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálat keretében ellenőrzi.

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, büntetőeljárást kezdeményez.

 

Igénybejelentő lap a tájékoztató mellékleteként, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján található (Városháza földszint 115-116-os szoba, tel.: 63-510-323, 63-510-336).

 

Az igénylőlapot 2018. október 15. napjáig kell beadni a Szociális Irodára, amely határidő jogvesztő!

 

A Belügyminisztérium 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt a beérkezett igényekről, ezután születik Kormánydöntés a szükséges pénzösszeg önkormányzatonkénti összegéről, a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

 

Igénylőlap INNEN tölthető le!

 

                                                                            Lencséné Szalontai Mária

                                                                                       irodavezető

                                                                                     Szociális Iroda

 

Szentes, 2018. 08. 13.

 

.