Közszolgálati dolgozók elismerése

Átadták a DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT DÍJ-at

 

Az államalapító Szent István és egyben az új kenyér ünnepe alkalmából adják át hagyományosan Szentesen a Közszolgálati érmeket. A bronz plakettel az önkormányzati intézményekben kiemelkedő közszolgálati munkát végző dolgozók teljesítményét ismeri el a város, a munkahelyi vezetők ajánlása alapján.

2018. augusztus 17-én délelőtt a Városháza konferenciatermében délelőtt rendezett ünnepségen 22 dolgozó kapta meg az elismerést.

 

A HELYI KÖZSZOLGÁLATBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ MUNKÁJÁÉRT „KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI MUNKÁJÁÉRT” EGYSZERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT

 

 • Balogh Józsefné a Sportközpont takarítója

 • Dr. Báló Mária a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete iskolaorvosa

 • Bene Lászlóné a Családsegítő Központ ügyviteli dolgozója

 • Béni Attiláné a Bölcsőde kisgyermeknevelője

 • Budai Pál a Városellátó Nonprofit Kft. elektronikai lakatosa

 • Farkas Csaba a Városellátó Nonprofit Kft. traktorvezetője

 • Gál Krisztina a Gondozási Központ vezető szociális gondozója

 • Gergely Antalné a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője

 • Gránicz Imre a Városi Könyvtár gondnoka

 • Kiss Andrea a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápolója

 • Kocsy János a Hajléktalan Segítő Központ szociális segítője

 • Kotvics-Vargáné Székely Anna a Művelődési Központ számviteli munkatársa

 • Lakatos Márk Patrik a Sport- és Üdülőközpont udvarosa

 • Lantos Anita a Városellátó Nonprofit Kft. raktárosa

 • Lászlóné Üveges Erika a Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője

 • Marton György a Városellátó Nonprofit Kft. művezetője

 • Márté László a Szentes Városi Szolgáltató Kft. TMK csoportvezetője

 • Rédei Józsefné a Szentes Városi Szolgáltató Kft adminisztrátora

 • Szabó Lászlóné a Sport- és Üdülőközpont gondnoka

 • Szarvady Lenke Anita a Családsegítő Központ családsegítője

 • Székely Gyuláné a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon pénzügyi ügyintézője

 • Víglási Zoltánné a Felsőpárti Óvoda dajkája

 

„DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT” díj-ban részesül

Hevérné Juhász Anikó a Szentesi Földhivatal nyugalmazott dolgozója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Balogh Józsefné 2007. óta a Sportközpont takarítója. Sokoldalúságának kezdettől fogva nagy hasznát vette az intézmény. Számos munkakörén túli feladatot is ellát, mint gondnok, portaszolgálat, kertészet. Ötleteivel nagy segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában. Munkatársaival a kapcsolata kiváló, minden területen számíthatnak rá.

2.  Dr. Báló Mária 14 éve a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezetének középiskolai iskolaorvosa. Munkáját megbízhatóan, példamutatóan végzi. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti. Több szakképesítéssel rendelkezik (gyermekgyógyászat, neonatológia, gyermekneurológia). Munkatársaival kapcsolata jó.

3.  Bene Lászlóné a Családsegítő Központ ügyviteli alkalmazottja 2008 óta. Munkavégzését rendkívüli precizitás és elkötelezettség jellemzi. Nagy magabiztossággal, pontosan, naprakészen vezeti a gazdasági és a munkaügyi dokumentációkat. Sokszor segít rászorulóknak is szaktudásával, élettapasztalatával, támogató és empatikus személyiségével. Az intézmény kollektívájának összefogásában, munkahelyi programok szervezésében, lebonyolításában intenzív szerepet tölt be.

4.  Béni Attiláné  kisgyermeknevelő 29 éve dolgozója a Bölcsődének, mely idő alatt nagy odaadással, türelemmel végezte munkáját. Szeretettel, értő figyelemmel fordul a gyermekek és szüleik felé. Tudástárában található mondókák, énekek és mesék segítségével megnyugvást, vidám hangulatot teremt csoportjában. Magas fokú  kreativitását a gyermekek környezetének szépítésében, alkotásai előkészítésében kamatoztatja. Jó kolléganő, figyel munkatársaira. Szakmai tapasztalatait és tudását megosztja a leendő kisgyermeknevelőkkel.

5.  Budai Pál 8 éve a Városellátó Kft. elektronikai lakatosa, a  mélyépítő részleg „motorja”, vezéregyénisége. Autodidakta módon sajátította el a „kültéri” burkoló szakmát. A város közterületein szinte mindenütt megtalálhatóak a közvetlen irányításával, professzionális módon kivitelezett térkő burkolási munkák. Minden munkájára jellemző a részletekbe menő precízség és az esztétikusan igényes megvalósítás.

6.  Farkas Csaba 2006. októbere óta dolgozik a Városellátó Kft-nél, mint traktorvezető. Munkáját ezen idő alatt megbízhatóan, pontosan végzi. Feladata a rakodási, szállítási munkák végzése. A járműveivel gondosan bánik, azok műszaki állapotára rendkívül körültekintően vigyáz. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol. Hasznos észrevételeivel segíti a munkavégzés irányítását.

7.  Gál Krisztina a Gondozási Központ vezető szociális gondozója. 1991. óta dolgozik az intézményben. Több munkakörben is jól teljesített, munkáját megbízhatóan, lelkiismeretesen végezte. 3 éve látja el a házi gondozás szakmai vezetői feladatait. Emellett részt vállal a gondozási feladatokban és rendezvények szervezésében is. Szakmai munkája, teljesítménye, emberi hozzáállása elismerésre méltó.

8.  Gergely Antalné a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője. Kivételes munkabírásával jelentősen hozzájárul az Önkormányzat működőképességéhez. Munkaköri kötelezettségein túl, rendszeresen közreműködik – akár munkaidőn túl is – más szervezeti egységekhez tartozó feladatok megoldásában. A kollégákkal, ügyfelekkel való kapcsolattartása kifogástalan.

9.  Gránicz Imre a Szentes Városi Könyvtár gondnoka. Mindig lehet számítani szakértelmére, pontos, precíz munkavégzésére. Takarékos, de szakszerű alapanyag beszerzéssel, körültekintően, a Könyvtár érdekeit szem előtt tartva, jó gazda gondosságával végzi mindennapi munkáját.

10.  Kiss Andrea a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ápolója 2008 óta, a gondozási csoport munkájában tevékenykedik. Munkatársaival törekszik a színvonalas team munka feltételeinek megteremtésére. A szakma elvárásainak maximálisan eleget tesz. Plusz feladatok vállalásában is élen jár. Folyamatosan frissíti tudását.

11.  Kocsy János a Hajléktalan Segítő Központ fáradhatatlan szociális segítője 1998 óta. Minden időben és helyzetben bármikor lehet rá számítani. Feladatait lelkiismeretesen végzi. Az ellátottakkal is könnyen megtalálja a hangot, ért a nyelvükön, ezért bizalommal is fordulnak hozzá. Munkatársai is szívesen kérik ki a véleményét. Kiemelkedő szerepet tölt be a Népkonyha működésében.

12.   Kotvics-Vargáné Székely Anna 25 éve dolgozik a Művelődési Központban számviteli munkatársként. Munkáját a kezdetektől pontosan, precízen, lelkiismeretesen végzi. Kollégái minden szempontból számíthatnak tapasztalatára, segítőkészségére. Kapcsolata az intézmény minden dolgozójával és a külső partnerekkel is kiváló, mindenki szereti és elismerik munkáját.

13.   Lakatos Márk Patrik évek óta a Sport- és Üdülőközpont udvarosa. Kezdetben közfoglalkoztatottként dolgozott az intézménynél. Megbízható munkaerőnek bizonyult, ezért átkerült a munkaszerződéses foglalkoztatottak állományába. A rá bízott feladatokat maradéktalanul, szorgalmasan végzi. Munkatársaival jó a kapcsolata. Mobilizálható, rendkívüli feladatokkal is megbízható.

14.  Lantos Anita a Városellátó Nkft. raktárosa. 6 évig pénzügyi ügyintézői munkakört töltött be. Feladatait nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen végezte, munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki. 2012-től a Mágocsi úti telephelyen raktárosként dolgozik. Az új feladattal járó ismereteket gyorsan elsajátította. A kollégái helyettesítésében is aktívan részt vesz.

15.  Lászlóné Üveges Erika a Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőjeként dolgozik 30 éve. Születésüktől kezdve végig jelen van az emberek életének legfontosabb pillanatainál. Munkájára nem csak a szentesi lakosok számíthatnak, sok esetben vidékről és külföldről is fordulnak hozzá ügyfelek, és a honosítási eljárásban is részt vesz. Precíz, pontos munkájával, végtelen türelmével és kitartásával oldja meg a feladatokat, hatékonyan együttműködve a társhatóságokkal. Maximális empátiával igyekszik segíteni mindenkinek. Derűs, mosolygós természete másokra is jó hatással van.

16.  Marton György a Városellátó Nkft. művezetője. 8 éve a magas- és mélyépítési részleg egyik közvetlen termelés-irányítója. Határozott egyénisége körültekintő, precíz munkavégzéssel és kiemelkedő szervező készséggel párosul. Gyors probléma megoldásaival hatékonyan járul hozzá a napi feladatok időbeni és hiánytalan végrehajtásához. Munkatársaihoz való viszonya kiegyensúlyozott. Szakmai hozzáértése megkérdőjelezhetetlen, mindig képes a jó döntésekre. Érdeklődő és fogékony az új ismeretek befogadására, alkalmazására.

17.  Márté László a Városi Szolgáltató Kft. TMK csoportvezetője. 1998 óta dolgozik a társaságnál. Igazi közösségi ember, a táv-hőszolgáltatási részleg „szíve”, összetartó erőt képvisel a közösségen belül. Munkavégzése rendkívül precíz, pontos, megbízható, rugalmas. A rábízott feladatokat mindig legjobb tudása, szakértelme szerint végzi. Minden helyzetben keresi a lehetőséget, hogy a munkatársait segíteni tudja.

18.  Rédei Józsefné 1982 óta a Városi Szolgáltató Kft. adminisztrátora. Szolgálati ideje alatt három ügyvezetés volt, mindegyik vezetéssel és minden kollégájával lojális, támogató, jó viszonyban állt és áll. Példaértékű a munkabírása és elismerésre méltó a szakmai tapasztalata. Ahhoz, hogy a táv-hőszolgáltató részleg zökkenőmentesen, magas színvonalon kiszolgálhassa az ügyfeleket, jelentős mértékben hozzájárult Rédei Józsefné elhivatottsága, szorgalma, vidámsága. Jó közösségi ember, akire mindig lehet számítani.

19.  Szabó Lászlóné több éve a Sport- és Üdülőközpont gondnoka. Mobilizálható, a rendkívüli feladatokat önállóan, talpraesetten kezeli. Munkáját kiemelkedő lelkiismeretességgel, aprólékossággal, gondossággal látja el. Munkatársaival és a vendégekkel kedves, előzékeny, segítőkész.

20.   Szarvady Lenke Anita majd 20 éve a Családsegítő Központ munkatársa, családsegítője.  Először szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóként, majd a főiskola elvégzését követően kinevezett munkatársként támogatta, segítette a családokat. Több prevenciós vagy önsegítő csoport szervezésében és működtetésében vállalt szerepet. 2017 óta Szentes járás területén szociális diagnózis készítéssel is foglalkozik munkaköre mellett. Segítő munkáját kiemelkedő szakmai hozzáértéssel végzi, melyre hivatásként tekint. Kiváló munkatárs, aki az új dolgokra fogékony, a szakmai kihívásokat bátran vállalja, munkáját a precizitás jellemzi.

21.  Székely Gyuláné a Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon pénzügyi ügyintézője 2008 óta. Szigorúan betartja a szakmai előírásokat, határidőket. Pontos, példaértékű munkát végez. Ellenőrzi és koordinálja a pénzügyi csoport tevékenységét. Folyamatosan frissítette tudását, pályázatíró és mérlegképes könyvelői szakképzettséget is szerzett. Empatikus és segítőkész az ellátott,  idős emberekkel.

22.  Víglási Zoltánné a Rákóczi utcai óvoda dajkája 1987-től. Munkáját a tudatosság, a precizitás, gyermekszeretet, nagyfokú hivatásszeretet jellemzi. Gyermekszerető viselkedésével, beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. Kreatív ötleteivel segíti az óvodapedagógusok munkáját.

 

DR. CSERGŐ KÁROLY EMLÉKÉÉRT DÍJ:

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. októberi ülésén alkotta meg az önkormányzati elismerések és a Dr. Csergő Károly emlékéért díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

 

Az elismerésben az a közszolgálati tisztviselő részesülhet, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy tudhatta.

 

Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérése alapján, a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalta és 2018. június 28-i ülésén döntött, hogy 2018. évben Hevérné Juhász Anikónak a Szentesi Földhivatal nyugalmazott dolgozójának,         nyugdíjasként ingatlanjogi szaktanácsadónak a köz szolgálatában való tevékenységéért ítéli oda a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat.

 

Hevérné Juhász Anikó

Tanulmányait Szentesen végezte. Továbbtanulnia maximális pontszámmal tett felvételi vizsga után sem sikerült, helyhiány miatt. Felsőfokú szakmai és iskolai végzettséget csak a rendszerváltás után szerzett az ELTE Jogi Továbbképző és Főiskolai Kar  ingatlan-nyilvántartási, majd 2004-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlan-nyilvántartási szervező szakán.

 

Hevérné Juhász Anikó több évtizede meghatározó szerepet játszik Szentes város földügyeinek intézésében.

A Szentes Járási Földhivatalnál 1967-ben kezdett dolgozni, ahol majd 40 évet töltött megszakítás nélkül. 2006 óta nyugdíjasként, mint ingatlanjogi szaktanácsadó, a köz szolgálatában tevékenykedik.

 

A Szentesi Körzeti Földhivatalhoz Szentes és Csongrádon kívül még 16 község tartozott. Először Csongrád város és a környező községek földrendezői feladataival bízták meg, majd Szentes és Csongrád városok és tíz község tulajdonjogi felülvizsgálatainak végrehajtását végezte. A hibátlan feladat végzésért kapta első miniszteri kitüntetését 1973-ban, majd ezt követően többször is a megye legjobb földhivatali dolgozója kitüntetésben részesült. 

 

Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésétől kezdődően látott el csoportvezetői feladatokat, majd felsőfokú végzettségének megszerzése után osztályvezető főtanácsosi besorolást kapott.

Szentesen az összes részleges földrendezési eljárást végezte.

Külön elismerésben részesült, mert az országban egyedüliként közel tíz éven át úgy sikerült a feladat végrehajtása, hogy egyetlen esetben sem volt szükség hatósági cserekijelölésre, minden érintett tulajdonossal megegyezéssel zárult az eljárás.

 

Ezt követték a rendszerváltás után a részarány-kiadási és a kárpótlási eljárással kapcsolatos feladatok. Ezen időszakban települési képviselőként is tevékenykedett.  Tagja volt a megyei mezőgazdasági bizottságnak, valamint a helyi pénzügyi és a városfejlesztési bizottságnak is. Később, bizottsági külsős tagként továbbra is segítette a város munkáját. Azóta is elsősorban közösségi célokat támogat, örömmel segít, ha tud, mindig a jó cél mellé áll.

 

Anikó az egy szakterületen eltöltött több mint öt évtized alatt szerzett tudással és tapasztalattal olyasmi birtokába került és adhatja tovább, amit nem lehet a könyvekből megtanulni.

 

Volt munkatársaival nyugdíjazását követően sem szakadt meg a kapcsolata.

 

 

Több évtizedes munkája során állandó figyelemmel kísérte a jogszabályok változását. Segítséget minden hozzá fordulónak szívesen adott.

 

Munkáját mindig lelkiismeretesen, becsületesen,  nagy pontossággal és szorgalommal látta el, a kötelességtudat és az igényesség jellemezte.

 

Hevérné Juhász Anikó fentiekben részletezett, több évtizedes munkássága kiemelkedő jelentőségű és egész életművével hozzájárult Szentes jó hírnevéhez.

 

 

 

Szentes, 2018. 08. 17.

 

 

.