Bölcsődei beiratkozás

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje felvételt hirdet 2018. szeptember 01-től kezdődő nevelési-gondozási évre

 

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú.

Abban az esetben, ha a gyermek 2018. szeptember 01. és december 31. között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek/ vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

A gyermek 6 hónapos kora után a GYED megtartásával igénybe veheti a szülő a bölcsődei ellátást, amennyiben keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:

-          munkavégzésük, betegségük

-          munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvételéhez a speciális személyi-tárgyi feltételek biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

-          A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa sajátos nevelési igényét.

-          A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól, ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe.

A bölcsődei felvétel rendje

A felvételi jelentkezési lapot a bölcsődében, a bölcsődevezetőtől lehet igényelni, elsősorban 2018. 04. 16-án és 04. 17-én: 7.30-16.00 óráig, a bölcsőde nyílt napjain.

A jelentkezési lapok leadása:

A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat ugyancsak a bölcsődében, a bölcsődevezetőnek kell személyesen leadni 2018. 05.07-ig, munkanapokon 7.30-16.00-ig.

Döntés a felvételről:

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálása után a meghozott döntésről és az első szülői értekezlet időpontjáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb 2018.05.31-ig.

 

Elérhetőség: Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje

                     6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.

                     Telefon:63/782-188; 30/534 38 98

                     e-mail: bolcsode.szentes@upcmail.hu

 

Kinagyítható!

 

Szentes, 2018. 03. 19.

 

.