Általános iskolai beiratkozások
a 2018/2019. tanévre

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal értesíti az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratások az alábbi időpontokban lesznek: 2018. április 12-13. (csütörtök, péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

              - óvodai szakvélemény,

              - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,

              - sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

• A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.

• Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.

• A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

• Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

 

Szentes, 2018. 03. 15.

 

.