Elkezdődött a Klauzál u.-i óvoda felújítása

 

 

 

A program címe: " Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában”

Projektazonosító: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2011-0001

 

Kedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata

                               6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.

 

Támogatás összege:

·       EU támogatás: 201.822.382,- Ft

·       Szentes Város Önkormányzata: 65.124.514,- Ft

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és    Urbanisztikai Nonprofit Kft.

                                          6722 Szeged, Gogol u. 3. sz.

                               

Kivitelezés kezdete és befejezése: 2011. november 8. – 2012. október 7.

 

Kivitelezés helyszíne: Szentes, Klauzál u. 5-7.

 

 

 

 

A projektmenedzsment tagjai:

·         Projektmenedzser: Szabics Aranka

·         Pénzügyi menedzser:  Varga Edit

·         Oktatásszakmai menedzser: Szabóné Vona Krisztina

·         Műszaki menedzser: Bayer Károly

                

Alapvető célok: A modern tanulási környezet megteremtése érdekében a támogatás célja olyan intézményi környezet kialakítása, amely biztosítja a gyermekek számára a korszerű egészséges tanulási feltételeket. A kötelező tartalomfejlesztést a TÁMOP biztosítja a forrásokat. Ugyancsak kiemelt cél egészséges és korszerű tanulási feltételek, illetve az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése.

 

A tervezett infrastrukturális fejlesztés a problémák megszüntetését, a szükségletek, igények megteremtését célozzák. A fejlesztéssel lehetővé válik 200 gyermek fogadása a felújított Klauzál Utcai Óvodában, s egyidejűleg a Kossuth és Bocskai Utcai Óvoda nem megfelelő épületének kiváltása.

  • 4 csoportos óvoda épület 8 csoportossá építése. A 4 csoportszobás, 4 gyermekmosdóval, 4 gyermeköltözővel rendelkező folyosós új épületrész építésével, a meglévő helyiségek teljes felújításával

  • Tornaszoba építése. A jelenleg teljesen hiányzó tornaterem megépítése biztosítja a megfelelő mozgásteret a nap minden szakában nemcsak az idejáró 100 gyermek számára, hanem a közeli Bocskai Utcai tagóvoda 50 óvodása számára is.

  • Fejlesztő szoba,  orvosi szoba és elkülönítő  kialakítása,

  • Kiszolgáló helyiségek építése,

  • A tálalókonyha korszerűsítése

  • Helyiségek berendezéseinek, a hiányzó nevelőmunkát segítő eszközök beszerzése,

  • Játszóudvar felújítása, világítás- fűtés korszerűsítés, az épület utólagos hőszigetelése.

Az egész épületben a részleges akadálymentesítés megvalósul.

 

 

 

Óvoda bővítésének rövid műszaki ismertetése:

Jelenleg az Óvoda 4 foglalkoztatóval (4x25 fő=100 fő), valamint az ezekhez tartozó kiszolgáló helyiségekkel működik. Az ellátást egy tálaló konyha biztosítja.

Az épület a rendszeres karbantartás, felújítási munkáknak megfelelően a korának megfelelő állapotban van. Azonban a homlokzati falak, a zárófödém, valamint részben a homlokzati nyílászárók hőszigetelő képessége nem megfelelő. Az óvoda bővítésére nagyrészt a földszinti részen, illetve kis mértékben a tetőtér beépítésével kerül sor. Az intézmény bővítése során 4 új foglalkoztató kerül kialakításra, így összesen 8 foglalkoztató lesz (8x25 fő=200 fő). Minden foglalkoztatóhoz öltöző, és vizes blokk tartozik. Sor kerül a tálalókonyha teljes mértékű felújítására, illetve a megnövekvő igényeknek megfelelő bővítésére. Kialakításra kerül egy egyéni fejlesztő szoba. Új tornaszoba épül (105,84 m2-es), amely alkalmas lesz ünnepi műsorok, összejövetelek lebonyolítására is. A bővített épületrészben külön orvosi szoba épül. A  főbejárat az újonnan épülő épületszárny Klauzál utcai homlokzatán kerül kialakításra.

 

 

 

Sor kerül az épület projekt arányos akadálymentesítésére, főbejáratnál 5 % lejtésű rámpa készül, az épületben nem készülnek küszöbök, az nyugati szárnyon akadálymentes W.C. kerül kialakításra. A főbejárat felett épületrész tetőtér beépítésére kerül sor, ahol a dolgozói létszám kiszolgálására szolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. (Irodák, pihenő szoba, öltöző, mosdó-zuhanyzó, W. C. helyiségek). A teljes épület elektromos hálózata, az érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak megfelelően korszerűsítésre kerül. A meleg vízellátás biztosítására napkollektorok kerülnek elhelyezésre. Az épület fűtési rendszere teljes újra fog készülni, új fűtőhelyiség és szabályozott fűtési rendszer lesz kialakítva. A telek területe, a szomszédos telekkel történt összevonás után az 5000 m2-t meghaladja, ahol korszerű játszóudvar kerül kialakításra.

Kapcsolat:

·         Szabics Aranka projektmenedzser

 e-mai: szabics.aranka@szentes.hu Tel: 63/510-392

   

 

  

Hiperhivatkozások:

www.nfu.hu

www.nfu.hu/rop

www.vati.hu

 

Szentes, 2011. 11. 10.
 

 

.