Nagyobb a füstje, mint a lángja!

 

 

 

A napokban a Szentesi Tűzoltóság kérésére a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság magasból mentő szere végzett mentési munkálatokat Szentesen. A hétvégi erős szél a Bocskai utcai Óvoda elhanyagolt akácfáit tépázta meg, ezt követően itt volt szükség hétfőn tűzoltói beavatkozásra, ahová a szentesi tűzoltók a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján vásárhelyi kollégáik segítségét kérték.

Az eseményhez kapcsolódva – mivel a hétvégén több középmagas épület lépcsőházában „lakossági felhívás” címmel szóróanyagot helyezett el valaki – megkérdeztük a tűzoltókat mi is a helyzet ezzel kapcsolatban?

 

 

A felhívásban megfogalmazott gondolatokra az alábbiakban Kajtár István tü. alez. Parancsnok válaszolt:

A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes Város önálló intézményeként működik 1996. január 01-je óta.

Legfontosabb feladata a tűzvédelem, mely megelőző és mentő tűzvédelemből áll. A feladataink elvégzéséhez a központi költségvetés biztosítja a normatív támogatást, melyet az állami költségvetés az önkormányzaton keresztül juttat el hozzánk, tűzoltókhoz, felhasználókhoz. Ezen kívül szakmai felügyeletet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lát el a Tűzoltóság felett.

Az eszközeink beszerzését a Tűzvédelmi törvényben foglaltak szerint pályázati úton a fenntartó önkormányzat a tűzoltóság előterjesztésére végzi, illetve biztosítja. A tűzoltóság azonban önálló intézmény, így a járművek műszaki állapotának biztosítása, javíttatása, szervizelése, revíziója, esetleges selejtezése, eladása önálló feladat, ezt az intézmény saját maga végzi, és csak beszámolási kötelezettsége van. A felhívásban említett két jármű leselejtezését és eladását hosszú folyamat előzte meg, azonban a legfontosabb az, hogy mindkét jármű életkora, illetve műszaki állapota a szakértői vélemények alapján ezt mára sajnos indokolta. Az elmúlt években, ezekre a járművekre nagyon sokat költöttünk, hogy még 1-1 évvel meg tudjuk toldani a készenlétben tarthatóságuknak az idejét. A RÁBA vízszállítónkat – melynek az alvázán, a hosszanti főtartóin keletkezett repedés – többször javította milliós nagyságrendű összegekért helyi szentesi vállalkozás. Így 23 éves korában voltunk kénytelenek az újabb meghibásodást követően leselejtezni. A magasban végzett mentési munkálataink elvégzésére rendszeresített létraszerünk 19 éves korában lett leselejtezve, mivel a főtartó és a létra forgatását végző forgató-mű találkozásánál lévő rögzítések elrepedtek, és ezek javítására nem volt lehetőség. Mindkét járművünk cseréjét pályázati úton kívánjuk, illetve kívántuk megvalósítani, melyet pályázati előterjesztés után Szentes Város Képviselő Testületének jóváhagyását követően Szentes Város Önkormányzata nyújtott be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

 

 

 

Itt szeretném kiemelni, hogy magasból mentő szerre 2005. szeptember 30-án nyújtottunk be pályázatot, melyet 2005. decemberében már nyertesnek hirdettek, melyet követően a közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan 2008. augusztusában vagy szeptemberében kerül sor a jármű ünnepélyes átadására és rendszerbe állítására.

A vízszállító pótlására 2007. októberében nyújtottunk be pályázatot, mely ugyancsak sikeres, mely várhatóan 2009. vagy 2010. I. félévében realizálódik. A pályázatokra a Minisztérium a Biztosító Társaságok által befizetett összegeket, illetve a tűzvédelmi bírságokból befolyt összegeket fordíthatja jogszabály alapján. Ennek van egy olyan sajátságos következménye, hogy csak bizonyos ciklusonként 2-3 évenként kerül kiírásra nagy értékű eszközpályázat. Ez az oka annak oka például, hogy hódmezővásárhelyi kollégáink által 2000-ben leselejtezett magasból mentőre csak 2002-ben tudtak benyújtani pályázatot, melynek eredményeképp 2006-ban tudták rendszerbe állítani azt a 37 méteres magasból mentőszert, ami pillanatnyilag a riasztási és segítségnyújtási terv alapján egyik lehetséges alternatívaként Szentes Város védelmét is ellátja. Ez a jármű volt egyébként már többször, de február 25-én is Szentesen bevetésen. A pályázati rendszer ezen sajátsága, hogy ilyen hosszú idő az eszközbeszerzés, sajnálatos. Ez még azzal is magyarázható, hogy nagyértékű eszközökről van szó és a közbeszerzési eljárás után kezdik meg a nyertes pályázók az eszközök legyártását, leszállítását.

Ilyen lesz a miénk is!

 

Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a Tűzmegelőzési Osztály az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a középmagas épületek tűzvédelmi helyzetére. Felújításra kerültek – egy kivétellel – a középmagas épületek úgynevezett száraz felszálló vezetékei, hő- és füstelvezető rendszerei, vizsgáltuk a mentési, menekítési útvonalak állapotát, stb. Kevés esettől eltekintve mindig pozitív hozzáállást, együttműködő, jogkövető magatartást tapasztaltunk az állampolgárok, illetve a lakóközösséget képviselő közös képviselők részéről. Egyes esetekben hatósági intézkedéssel ugyan, de biztosítani tudtuk a megfelelő tűzvédelmi helyzetet. A pozitív hozzáállás érezhető volt szinte folyamatosan, és ez azt is bizonyítja, hogy az állampolgárok felelősen gondolkoznak saját maguk és lakókörnyezetük biztonságáról. Annak elősegítése érdekében, hogy az esetleges tűzesetekre fel tudjunk készülni sok esetben gyakorlatok tartásával segítettük elő kollégáink felkészülését. Ez adott esetben a lakóközösség nyugalmának zavarásával is járt, mégis kivétel nélkül megértően vették tudomásul az állampolgárok, hogy a tűzoltók így tudnak felkészülni az Ő esetleges mentésükre.

A Tűzoltóság egy-egy veszélyhelyzetre soha nem egy bevetési stratégiával készül. Igyekszünk minden helyzetre gyors, kreatív megoldással szolgálni, és a kollégáink felkészültsége lehetővé teszi, hogy ezeket a beavatkozásokat biztonsággal el is tudjuk végezni.

Szentes, 2008. 02. 28.

.