Döntsünk!

 

 

Tisztelt Olvasók!

 

Már megszokhatták, hogy itt a Mozaik hasábjain nem foglalkozunk politikai ügyekkel, de ennek ellenére minden választáskor (szavazáskor, népszavazáskor) tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy mikor, kire, mire, miről dönthetünk! Az alábbi tájékoztatóanyagot az Országos Választási Iroda adta ki, melyet ajánlunk mindenki figyelmébe.

 

2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben:

 

- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jét_l ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

 

- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

 

- „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

 

Értesítő

2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”, a helyi választási irodában – a jegyzőnél – érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!

 

A szavazás helye

- Az „Értesít_”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.

- Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg az „Értesítő” kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az internetről (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra.

- Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7- ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az internetről (www.valasztas.hu) letöltheti.

- Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat.

 

FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

 

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.

 

A népszavazás eredményessége

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre.

 

Ha további információra van szüksége…

A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat.

 

Szentes, 2008. 02. 12.

.